มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ ที่ทำงานร่วมกับผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคมเพื่อกำจัดปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมอย่างยั่งยืน

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ ที่ทำงานร่วมกับผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคมเพื่อกำจัดปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน และคนจน ตระหนักถึงศักยภาพของตน และใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

อ่านต่อว่าเราสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

งานของเรา

ล่าสุดจากมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

เครือข่ายชาติพันธุ์พบประธานรัฐสภา แจงสาระสำคัญร่างกม.คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อม 16,599 รายชื่อสนับสนุน

"คุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมศักยภาพ สร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม"

Read More

ในนามของพี่เลี้ยงครู: กชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ จ.กาฬสินธุ์

ในช่วงเวลาที่คนกำลังหมดหวังต่อราชการไทย เธอคนนี้กำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงความหวังใหม่ และส่งต่อไฟให้ครูอีกหลายคนเพื่อสิทธิในการศึกษาที่มีคุณภาพ

Read More