จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 เศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทย ต่างได้รับผลกระทบอย่างมาก ถึงแม้ว่าช่วงกลางปี-สิ้นปี การระบาดจะมีแนวโน้มที่ลดลง แต่โครงการอียูรับมือโควิดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ยังคงเดินหน้าดำเนินกิจกรรมต่าง  เพื่อช่วยฟื้นฟูให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบถุงยังชีพ หรืออบรมต่าง  ทุกกิจกรรมนั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งกลุ่มเป้าหมาย และองค์กรภาคีที่ได้มีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมต่าง  เกิดขึ้น ด้วยเป้าหมายที่จะให้ทุกคนสามารถรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงทีและยั่งยืน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวโครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564