ติดตามข่าวสารของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกได้แล้ววันนี้

พบกับเรื่องเด่นจากโครงการของเราและกิจกรรมรณรงค์เพื่อสังคมที่น่าสนใจ ในช่วงท้ายปี 2561 ที่ผ่านมา เก็บตกทริปเยี่ยมโรงเรียนของผู้บริจาค พร้อมทำความรู้จักรูปแบบการศึกษาทางเลือกของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือที่มีชื่อว่า “โรงเรียนสอนคิด”

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 1/2562