ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

พบกับเรื่องเด่นจากโครงการ และงานรณรงค์เพื่อสังคมที่น่าสนใจในช่วงกลางปี 2562 ที่ผ่านมา อาทิ การเสริมสร้างพลังของครูโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการ “ปักหมุดจุดเผือก” ที่เชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ ความเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนเพื่อสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562