ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

พบกับการกลับมาของงานวิ่ง ActionAid Action Run ในรูปแบบการวิ่งเก็บระยะ Virtual Run และเรื่องเด่นจากโครงการของมูลนิธิฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562 อาทิ การรวมตัวกันขององค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการศึกษา ภายใต้ชื่อ Equal Stand เพื่อเปลี่ยนการศึกษาไทยเท่าเทียม มีคุณภาพ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือโครงการ “First Pin ปักหมุดจุดเผือก” ที่เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมค้นหาเส้นทางเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะ และแจ้งจุดเสี่ยงผ่านแชทบอทในแอพพลิเคชั่น 

นอกจากนี้ชมภาพบรรยากาศและประเด็นที่น่าสนใจจากกิจกรรมภาคประชาชน ในสัปดาห์การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Asia-Pacific Climate Week 2019 ขององค์การสหประชาชาติ และการเดินขบวนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ Global Climate Strike ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมกันเมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับเดือนตุลาคม 2562