รายงานเล่มนี้คือเรื่องราวของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยในปี 2018/2561 ท่านจะได้เห็นถึงการดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน และความก้าวหน้าของสามโครงการหลักของเรา

ท่านจะได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและการรณรงค์เรื่องสิทธิในการศึกษาอย่างเท่าเทียม ท่านจะได้เห็นเส้นทางของเราในการร่วมมือกับภาครัฐและประชาชน เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ และเมืองที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง ท่านจะได้เห็นการทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร รวมถึงความร่วมมือประชาสังคมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและการมีชีวิตอยู่ของคนทั่วโลก

รายงานยังนำเสนอข้อมูลงบการเงินของมูลนิธิฯ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เราทำงานด้วย ตั้งแต่ผู้ประสบความยากจนและการกีดกันทางสังคม ไปจนถึงองค์กรพันธมิตร ผู้ให้การสนับสนุน ผู้บริจาค และผู้มีส่วนใดส่วนเสียอื่นๆ

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2018/2561