ทุกๆ ปี แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และต้อนรับหนึ่งตัวแทนจากแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล สำหรับกิจกรรมในปีนี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนในห้องประชุมแล้ว แขกของเรายังมีโอกาสเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี หนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่เราสนับสนุน

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี ประธานกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และคุณชานตานุ กงสุล ตัวแทนคณะกรรมการแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล นำโดยคุณเทาฮิด อิบเน ฟาริด ผู้อำนวยการองค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกทอง เพื่อเรียนรู้วิถีและสัมผัสการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่เรียกว่าจิตศึกษา และการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมในเรื่องสมาธิและการเปิดรับความรู้ใหม่ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ในช่วง 4 ปีตั้งแต่โรงเรียนปรับนวัตกรรมเข้ากับหลักสูตร

เราขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ชนิตา พิลาไชย สำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น และการเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นร่วมกันค่ะ

จากซ้าย ผอ. ชนิตา พิลาไชย, คุณทาวฮิด อิบเน ฟาริด, อ. ชูพินิจ เกษมณี และคุณชานตานุ กงสุล
กิจกรรมจิตศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)