กรุงโจฮันเนสเบิร์ก 21 มกราคม 2563 – คณะกรรมการองค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณจูเลีย ซานเชส ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคนต่อไปขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล หลังผ่านกระบวนการการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากทั่วโลก

คุณจูเลียมีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำในภาคงานพัฒนาระหว่างประเทศ และการทำงานในประเทศกำลังพัฒนาเป็นเวลาหลายปี

เธอดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ Canadian Council for International Co-operation (CCIC) จนถึงปี 2561 ปัจจุบัน คุณจูเลียรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการของ CIVICUS องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ

คุณจูเลียทำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 25 ปี และตลอดการทำงานในสายงานนี้ เธอได้แสดงจุดยืนที่แน่วแน่ในหลักการสตรีนิยมและการทำงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

คุณเนียรัดซาย กัมบนซ์วานดา ประธานคณะกรรมการองค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “หลังจากกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด เรามั่นใจว่าคุณจูเลียคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นผู้นำของแอ็คชั่นเอดในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างตอนนี้ เธอจะรับหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 2571 ที่ชื่อว่า ‘Action for Global Justice’  และทำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“หลังจากที่โลกก้าวเข้าสู่คริสต์ทศวรรษใหม่ ปัญหาสังคมและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เห็นตัวอย่างได้จากผู้หญิงและเด็กหญิงจำนวนมากที่กำลังต่อสู้เพื่อสิทธิทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมด้านภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้นตามมา เรามั่นใจว่าความเป็นผู้นำของคุณจูเลียจะเสริมพลังให้ครอบครัวแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมสำหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจของเรา”

ด้านคุณจูเลีย ซานเชส ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคมนี้ กล่าวว่า

“ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแอ็คชั่นเอดในฐานะเลขาธิการคนต่อไป และได้ย้ายไปยังสำนักงานใหญ่ขององค์กรที่กรุงโจฮันเนสเบิร์ก”

“เป็นเวลาหลายปีที่ดิฉันได้สนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม เพื่อให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและกลุ่มประชาชนต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและความช่วยเหลือ แอ็คชั่นเอดเป็นหน่วยงานที่ริเริ่มบุกเบิกภารกิจในลักษณะนี้ ดิฉันมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการทุกท่าน จากทุกภาคส่วนของสหพันธ์แอ็คชั่นเอด เพื่อที่จะทำให้จุดมุ่งหมายของแผนยุทธศาสตร์ 2571 เป็นจริง”

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 คุณจูเลียจะรับช่วงต่อจากคุณแอน เจลเลอมา ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล หลังคุณอาเดรียโน แคมโปลีนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการครบสมัยเป็นเวลา 5 ปี

คุณเนียรัดซาย กัมบนซ์วานดา เสริมว่า “ดิฉันและคณะกรรมการ ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณคุณแอน เจลเลอมา ที่รับหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ และเป็นผู้นำของพวกเราในช่วงกิจกรรมสำคัญต่างๆ อย่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และการประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 25”


ประวัติ:

จูเลีย ซานเชส เป็นนักพัฒนา เฟมินิสต์ และนักสิ่งแวดล้อมผู้ทำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 25 ปี

คุณจูเลียเกิดที่ประเทศเปรู โตในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือ เธอเป็นพลเมืองโลกที่สามารถพูดได้ 3 ภาษา เคยใช้ชีวิตและทำงานในหลายประเทศในทวีปอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา

ในช่วงแรกของชีวิตการทำงาน คุณจูเลียทำงานกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศสัญชาติแคนาดาเป็นเวลาหลายปี เริ่มต้นด้วยการประจำอยู่ที่ประเทศกัวเตมาลา ต่อมาในประเทศแคนาดา และประเทศเนปาล ในฐานะผู้อำนวยการระดับภูมิภาคขององค์กร ระหว่างปี 2552-2554 เธอทำหน้าที่ผู้ประสานงานรณรงค์ระดับประเทศ ประจำสำนักงานเลขาธิการของ Global Campaign for Climate Action (GCCA) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเดลี เธอได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการของ Canadian Council for International Co-operation (CCIC) ในปี 2554 ซึ่งเธอได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปจนถึงปี 2561 ต่อมาในปี 2562 เธอได้ลงสมัครเลือกตั้งรัฐบาลแคนาดา และทำงานวิจัยเกี่ยวกับการโอนบริการระดับเทศบาลของรัฐเป็นของเอกชน โดยเป็นงานวิจัยของ Canadian Union of Public Employees (CUPE) สหภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา

คุณจูเลียถือเป็นผู้แทนของภาคงานพัฒนาในประเทศแคนาดาและระหว่างประเทศ โดยเธอส่งเสริมนโยบายการพัฒนาที่ก้าวหน้า และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

คุณจูเลียได้เข้าร่วมคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาต่างๆ ในประเทศแคนาดาและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการเป็นประธานกรรมร่วมของ CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE) ตั้งแต่ปี 2559-2561 ปัจจุบัน คุณจูเลียเป็นประธานกรรมการของ CIVICUS หลังจากดำรงตำแหน่งเหรัญญิกระหว่างปี 2559-2562

คุณจูเลียมีประสบการณ์การออกแบบและบริหารโครงการด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การฟื้นฟู ธรรมาภิบาล การพัฒนาประชาธิปไตย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน งานอาสาระหว่างประเทศ และงานรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คุณจูเลียเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักรัฐศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเจนน่า พูเดเล็ค (Jenna Pudelek) ห้องข่าวแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ +44 7795642990 หรืออีเมล jenna.pudelek@actionaid.org