ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายประชาสังคมก้าวไกล เข้าใจบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” วันที่ 2-4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ภาคีคณะทำงานโครงการ Access School (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย สมาคมไทบ้าน และสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก รวมถึงผู้รับทุนย่อยจากโครงการ ได้แก่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป. น่าน เขต 1 สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา รับทราบแนวทางปฏิบัติงานของโครงการที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป และมีความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการร่วมกันทั้ง 6 องค์กร ในฐานะภาคประชาสังคม ผ่านหัวข้อการอบรมและพูดคุยแลกเปลี่ยน อาทิ การสะท้อนมองโครงการปีที่ 1 ข้อตกลงและแผนด้านการเงิน การเฝ้าติดตามและการประเมินผล การทบทวนการเสนอขอทุนโครงการย่อย การสื่อสารและการรับรู้

“ความเป็นภาคประชาสังคมคือ เราผู้เป็นประชาชน มาร่วมกันเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศนี้ การที่เราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนี้ โดยถอดทุกสิ่งทุกอย่างออก ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง หน้าที่ การงาน” รุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบาย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย กล่าวในวันที่สองของกิจกรรม “เราคือสมาชิกของสังคมนี้ ต้องการมาอยู่ร่วมกันและขับเคลื่อนประเทศนี้ ไม่ได้ให้อยู่ในมือและเป็นหน้าที่ของนักการเมือง หรือข้าราชการเท่านั้น”

“ในความเป็นภาคประชาสังคม เราอยากให้ทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วม ในเรื่องของการนำเสนอการปฏิรูปการศึกษาให้กับประเทศนี้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะมันคือการที่เราเคารพสิทธิของเด็ก ที่จะให้พวกเขาต้องสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม เรามองว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่ได้ไปถึงเป้านั้น เราจึงต้องการอะไรบางอย่างที่จะนำเสนอว่า การปฏิรูปการศึกษานั้นต้องเป็นอย่างไร ซึ่งไม่ใช่มีเพียงแต่ข้อเสนอ แต่ต้องมีรูปธรรมที่ทำให้เห็น”

“งานภายใต้โครงการนี้ คือการสร้างรูปธรรมที่ชัดเจน ว่านี่คือนวัตกรรมที่เราใช้และมันสามารถขยายผลได้ นี่คือเหตุผลที่เราให้ทุกเครือข่ายขยายผลโรงเรียน เราต้องการที่จะยืนยันว่า มันสามารถทำซ้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านกับเครื่องมือสอนคิด ที่ตอนนี้สามารถขยายผลได้ 50 โรงเรียนแล้ว หรือเครือข่ายภาคกลาง ที่ใช้เครื่องมือจิตศึกษา PBL PLC เราจะพิสูจน์ว่ามันทำได้จริง ทำได้อย่างไร และต้องใช้เวลาเท่าไร เมื่อถึงช่วงท้ายของโครงการ เราจะสรุปเป็นข้อเสนอแนะและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมอย่างมาก ซึ่งจะเสนอให้แก่ภาครัฐและโรงเรียนอื่นอยากขับเคลื่อนร่วมกัน”

ในช่วงของการอบรบหัวข้อการสื่อสารและการรับรู้ นอกจากผู้เข้าร่วมจะทำความเข้าใจแนวปฏิบัติของโครงการแล้ว ยังได้เรียนรู้จากวิทยากรพิเศษจาก Thai PBS คุณคิม ไชยสุขประเสริฐ ในเรื่องการสื่อสารประเด็นสาธารณะ เทคนิคการเล่าเรื่องและถ่ายภาพ รวมถึงฝึกปรือทักษะนักข่าวพลเมืองผ่านเครื่องมือ C-Site อีกด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีเรื่องราวอะไรจากโรงเรียนเล็ก (ที่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ) มาเล่าสู่กันฟัง ติดตามผ่านช่องทางต่าง ๆ ของโครงการ

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid Thailand

ติดตามข่าวสารของโครงการ Access School ตามช่องทางต่อไปนี้:

Facebook: https://www.facebook.com/access.school.project
เว็บไซต์: https://actionaid.or.th
Twitter: https://twitter.com/actionaidthai