เนื่องในวันสตรีสากลและเดือนแห่งประวัติศาสตร์สตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) หนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมการบรรยายหัวข้อ “Women’s Rights and the Future of Working Women” (สิทธิสตรีและอนาคตของผู้หญิงทำงาน) โดยมีคุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมงานกันอีกครั้งระหว่างมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล หลังวันสตรีสากลปี 2564 ที่เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (Safe Cities for Women) จัดเวิร์คช็อปออนไลน์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วันสตรีสากลและปัญหาการคุกคามทางเพศ สำหรับพนักงานเวสเทิร์น ดิจิตอล ทั้งหญิงและชายกว่า 200 คน

ในปี 2565 นี้ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล มุ่งเน้นไปที่บทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเสริมพลังของผู้หญิงในสถานการณ์โควิด-19 จึงได้นำเสนองานของ We.WIN (Women’s Impact Network) เครือข่ายในองค์กรที่จัดพื้นที่ให้พนักงานหญิงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำกิจกรรมพัฒนาศักยาภาพร่วมกัน พร้อมไฮไลท์ของงานอย่างการบรรยายหัวข้อ “Women’s Rights and the Future of Working Women” โดยคุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ นักแสดง นางแบบ พิธีกร และทูตสันถวไมตรีของ UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้ริเริ่มการรณรงค์ยุติการคุกคามทางเพศ #DontTellMeHowToDress

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับ 450 คน รับฟังและพูดคุยกับวิทยากรในหัวต่าง ๆ อาทิ ภาพรวมปัจจุบันของสิทธิสตรีในประเทศไทย บทบาทของผู้หญิงในตลาดแรงงาน ในฐานะผู้นำทางการเมืองและเศรษฐกิจ และบทบาทในสังคม รวมถึงคำแนะนำและข้อคิดดี ๆ ที่ผู้หญิงทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในโลกของการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ที่หลายคนอาจรู้สึกหมดพลังหรือพบกับความยากลำบากอื่น ๆ

ในประเด็นการเสริมพลังของผู้หญิง และผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นในสังคม คุณซินดี้กล่าวว่า ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ชายด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่ในลักษณะของการกระทำที่ “ช่วยให้ผู้หญิงมีพลัง” อย่างชัดเจน แต่เป็นสิ่งที่พบและทำได้ในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อทำงานร่วมกัน ควรปฏิบัติต่อเพศชายและหญิงโดยให้เกียรติกันอย่างเท่าเทียม ไม่พูดตัดเพื่อนร่วมงานหญิงในที่ประชุม เป็นต้น ในด้านชีวิตครอบครัว ผู้ชายก็ควรเลี้ยงลูกและทำงานบ้านในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน ไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของภรรยาเพียงผู้เดียว คุณซินดี้ทิ้งท้ายว่า ความเท่าเทียมทางเพศเป็นสิ่งที่เราต้องสนใจ เพราะการขับเคลื่อนประเด็นนี้ไม่ได้เพียงส่งผลดีต่อผู้หญิงคนใดคนหนึ่ง แต่ส่งไปถึงคนรอบข้างทุกเพศและทุกคนในสังคม