เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง: หยุดการคุกคามและความรุนแรงทางเพศในชุมชนเมืองกับเรา!

ขณะนี้ ในทุกๆ เมือง ทุกๆ ประเทศ ผู้หญิงไม่สามารถเดินทางไปทำงาน เรียน ขึ้นรถเมล์ หรือเพียงใช้ชีวิตของพวกเธอตามปกติได้โดยปราศจากความเสี่ยงของความรุนแรงทางเพศ บ่อยครั้งในกรณีที่เหตุคุกคามหรือทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น พวกเธอถูกกล่าวโทษจากสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหานี้มีความร้ายแรงมากขึ้นเมื่อผู้ประสบเหตุมีฐานะยากจน ที่ไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอสำหรับที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย หรือสำหรับการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด

ทั้งๆ ที่จริง ไม่ว่าผู้หญิงคนไหน ก็มีสิทธิที่จะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในเมืองของพวกเธอ

โครงการรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง คือโครงการรณรงค์ระดับนานาชาติของแอ็คชั่นเอด ซึ่งเริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่มีนาคม 2560 โดยภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรม มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และเครือข่ายสลัมสี่ภาค เราทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนอคติทางเพศที่หยั่งรากลึกอยู่ในสังคม และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ และบริการต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อ…

  • ยุติการคุกคามและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ
  • ดำเนินการเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดได้รับยกเว้นจากการลงโทษ
  • จัดให้มีบริการสาธารณะที่คำนึงถึงมิติหญิง-ชาย
  • สร้างเมืองที่ออกแบบผ่านมุมมองของผู้หญิง และเมืองที่รองรับความต้องการของผู้หญิง ทั้งในทางยุทธศาสตร์และทางปฏิบัติ

ถึงเวลา “เผือก”

ในช่วง 2 ปีแรกของโครงการ เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงมุ่งแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะ โดยดำเนินการทั้งในด้านการรณรงค์สาธารณะและด้านนโยบาย เราจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ภายใต้ชื่อ “ทีมเผือก” โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ร่วมเดินทางและผู้พบเห็นเหตุคุกคามทางเพศ “เผือก” หรือเข้าไปแทรกแซงเหตุเพื่อช่วยเหลือเหยื่อ

ในระดับนโยบาย เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมในการเผยแพร่สื่อความรู้ สื่อรณรงค์ และจัดการอบรมพนักงานในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยในปี 2561 และ 2562 นี้ เราได้ร่วมมือกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) หนึ่งในผู้ให้การบริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในการอบรมพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับ เกี่ยวกับการสังเกตุพฤติกรรมคุกคามทางเพศ การช่วยเหลือเหยื่อ และการรับมือกับผู้กระทำเหตุ

การอบรมพนักงานดังกล่าวของบขส. จะสิ้นสุดลงในปี 2562 แต่นั่นไม่ได้หมายความว่างานของเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงเสร็จสิ้นแล้ว เราจะขยายผลของโครงการไปยังมหาวิทยาลัยและพื้นที่ต่างๆ ในเมืองต่อไป ติดตามความก้าวหน้าของเราได้ที่นี่

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เมืองปลอดภัยสำหรับผู้หญิง เมื่อผู้หญิงปลอดภัย ทุกคนก็ปลอดภัย

ร่วมเป็นสมาชิก #ทีมเผือก! >