แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับเลขาธิการคนใหม่ จูเลีย ซานเชส

แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับเลขาธิการคนใหม่ จูเลีย ซานเชส

กรุงโจฮันเนสเบิร์ก 21 มกราคม 2563 – คณะกรรมการองค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณจูเลีย ซานเชส ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคนต่อไปขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล หลังผ่านกระบวนการการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากทั่วโลก

คุณจูเลียมีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำในภาคงานพัฒนาระหว่างประเทศ และการทำงานในประเทศกำลังพัฒนาเป็นเวลาหลายปี

เธอดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ Canadian Council for International Co-operation (CCIC) จนถึงปี 2561 ปัจจุบัน คุณจูเลียรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการของ CIVICUS องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ

คุณจูเลียทำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 25 ปี และตลอดการทำงานในสายงานนี้ เธอได้แสดงจุดยืนที่แน่วแน่ในหลักการสตรีนิยมและการทำงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

คุณเนียรัดซาย กัมบนซ์วานดา ประธานคณะกรรมการองค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “หลังจากกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด เรามั่นใจว่าคุณจูเลียคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นผู้นำของแอ็คชั่นเอดในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างตอนนี้ เธอจะรับหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 2571 ที่ชื่อว่า ‘Action for Global Justice’  และทำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“หลังจากที่โลกก้าวเข้าสู่คริสต์ทศวรรษใหม่ ปัญหาสังคมและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เห็นตัวอย่างได้จากผู้หญิงและเด็กหญิงจำนวนมากที่กำลังต่อสู้เพื่อสิทธิทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมด้านภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้นตามมา เรามั่นใจว่าความเป็นผู้นำของคุณจูเลียจะเสริมพลังให้ครอบครัวแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมสำหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจของเรา”

ด้านคุณจูเลีย ซานเชส ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคมนี้ กล่าวว่า

“ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแอ็คชั่นเอดในฐานะเลขาธิการคนต่อไป และได้ย้ายไปยังสำนักงานใหญ่ขององค์กรที่กรุงโจฮันเนสเบิร์ก”

“เป็นเวลาหลายปีที่ดิฉันได้สนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม เพื่อให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและกลุ่มประชาชนต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและความช่วยเหลือ แอ็คชั่นเอดเป็นหน่วยงานที่ริเริ่มบุกเบิกภารกิจในลักษณะนี้ ดิฉันมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการทุกท่าน จากทุกภาคส่วนของสหพันธ์แอ็คชั่นเอด เพื่อที่จะทำให้จุดมุ่งหมายของแผนยุทธศาสตร์ 2571 เป็นจริง”

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 คุณจูเลียจะรับช่วงต่อจากคุณแอน เจลเลอมา ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล หลังคุณอาเดรียโน แคมโปลีนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการครบสมัยเป็นเวลา 5 ปี

คุณเนียรัดซาย กัมบนซ์วานดา เสริมว่า “ดิฉันและคณะกรรมการ ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณคุณแอน เจลเลอมา ที่รับหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ และเป็นผู้นำของพวกเราในช่วงกิจกรรมสำคัญต่างๆ อย่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และการประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 25”


ประวัติ:

จูเลีย ซานเชส เป็นนักพัฒนา เฟมินิสต์ และนักสิ่งแวดล้อมผู้ทำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 25 ปี

คุณจูเลียเกิดที่ประเทศเปรู โตในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือ เธอเป็นพลเมืองโลกที่สามารถพูดได้ 3 ภาษา เคยใช้ชีวิตและทำงานในหลายประเทศในทวีปอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา

ในช่วงแรกของชีวิตการทำงาน คุณจูเลียทำงานกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศสัญชาติแคนาดาเป็นเวลาหลายปี เริ่มต้นด้วยการประจำอยู่ที่ประเทศกัวเตมาลา ต่อมาในประเทศแคนาดา และประเทศเนปาล ในฐานะผู้อำนวยการระดับภูมิภาคขององค์กร ระหว่างปี 2552-2554 เธอทำหน้าที่ผู้ประสานงานรณรงค์ระดับประเทศ ประจำสำนักงานเลขาธิการของ Global Campaign for Climate Action (GCCA) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเดลี เธอได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการของ Canadian Council for International Co-operation (CCIC) ในปี 2554 ซึ่งเธอได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปจนถึงปี 2561 ต่อมาในปี 2562 เธอได้ลงสมัครเลือกตั้งรัฐบาลแคนาดา และทำงานวิจัยเกี่ยวกับการโอนบริการระดับเทศบาลของรัฐเป็นของเอกชน โดยเป็นงานวิจัยของ Canadian Union of Public Employees (CUPE) สหภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา

คุณจูเลียถือเป็นผู้แทนของภาคงานพัฒนาในประเทศแคนาดาและระหว่างประเทศ โดยเธอส่งเสริมนโยบายการพัฒนาที่ก้าวหน้า และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

คุณจูเลียได้เข้าร่วมคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาต่างๆ ในประเทศแคนาดาและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการเป็นประธานกรรมร่วมของ CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE) ตั้งแต่ปี 2559-2561 ปัจจุบัน คุณจูเลียเป็นประธานกรรมการของ CIVICUS หลังจากดำรงตำแหน่งเหรัญญิกระหว่างปี 2559-2562

คุณจูเลียมีประสบการณ์การออกแบบและบริหารโครงการด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การฟื้นฟู ธรรมาภิบาล การพัฒนาประชาธิปไตย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน งานอาสาระหว่างประเทศ และงานรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คุณจูเลียเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักรัฐศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเจนน่า พูเดเล็ค (Jenna Pudelek) ห้องข่าวแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ +44 7795642990 หรืออีเมล jenna.pudelek@actionaid.org


โรงเรียน สอนคิด แอ็คชั่นเอดเชิญร่วมทริปเมืองน่าน ทำความรู้จัก

แอ็คชั่นเอดเชิญร่วมทริปเมืองน่าน ทำความรู้จัก "โรงเรียนสอนคิด" เสาร์-อาทิตย์ 14-15 มีนาคม 63

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงพื้นที่เยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา จ.น่าน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14-15 มีนาคม 2563

ร่วมทำความรู้จัก พูดคุย เจาะใจสองนักการศึกษาแกนนำ ผู้อำนวยการ สินีนาฏ ทองบ้านทุ่ม และคุณครูพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม ที่มุ่งมั่นนำรูปแบบการศึกษาใหม่มาพลิกโฉมการเรียนจากระบบเดิมๆ เน้นความเข้าใจและความคิดของผู้เรียนมากกว่าการท่องจำ

ทริปนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง?

เสาร์ 14 มี.ค. 63

  • 07:30 น. เดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ สู่ จ.น่าน โดยสายการบิน AirAsia
  • เยี่ยมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา จ.น่าน เพื่อทำความรู้จักหลักสูตร “โรงเรียนสอนคิด” (Thinking School) และนวัตกรรม “เครื่องมือสอนคิด” (Thinking Tools) ที่ได้รับความสนใจจากโรงเรียนชั้นนำในหลายประเทศ รูปแบบการเรียนการสอนนี้ มุ่งให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ กล้าแสดงความเห็น รู้จักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21
  • เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมแก่น้องๆ นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง
  • ร่วมพัฒนาลานกิจกรรม ทาสีเครื่องเล่นเก่า หรือปูอิฐบล็อกตัวหนอน
  • แวะช็อป ชิม ชิล ตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดินเมืองน่านนคร

อาทิตย์ 15 มี.ค. 63

  • วันพักผ่อนสบายๆ เยี่ยมวัดภูมินทร์ วัดหลวงประวัติศาสตร์ ชมจิตรกรรมฝาผนังแบบไทลื้อ ถ่ายภาพกับปู่ม่านย่าม่าน
  • ดื่มกาแฟท้องถิ่น ทานอาหารเหนือ ชม ช็อปผ้าทอตามอัธยาศัย ณ ร้านลำดวนผ้าทอ
  • กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ เวลา 18.05 น.

สนใจร่วมทริป ต้องทำอย่างไร?

  • ทริปนี้รับผู้เข้าร่วมเพียง 12 ท่านเท่านั้น!
  • ผู้บริจาคที่สนใจสามารถลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน คุณวรรณิษา ไชยฤทธิ์ ติดต่อ 02 279 6601 ต่อ 110 (9.30-17.00 น.) มือถือ 062 994 1555 หรืออีเมล wannisa.chaiyarit@actionaid.org ภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อน 17.00 น.) หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
  • กิจกรรมมีค่าลงทะเบียน 1,700 บาท* รวมค่าที่พัก 1 คืน (ห้องคู่สำหรับพัก 2 ท่าน) อาหารเช้าที่โรงแรม อาหารกลางวันที่โรงเรียน รถรับส่งสนามบิน (กรณีเดินทางตามไฟล์ทบินที่ระบุ) สมทบค่าอาหารกลางวันและไอศกรีมเลี้ยงน้องๆ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง วันที่ 14 มีนาคม
  • ผู้เข้าร่วมจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแอ็คชั่นเอด มูลค่า 400 บาท จำนวน 1 ตัว

*ค่าลงทะเบียนไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
**ไฟลท์บินที่แนะนำ
AirAsia ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT) 07.30-08.50 น.
AirAsia น่าน (NNT) - ดอนเมือง (DMK) 16.55-18.05 น.

  • Early bird! สำหรับผู้ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อน 17.00 น. จะได้รับสมุดโน้ต ขนาด A5 จำนวน 300 หน้า มูลค่า 300 บาท อีก 1 เล่ม
  • ผู้ร่วมทริป และผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคสบทบทุนพัฒนาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา โดยรายละเอียดมีดังนี้:

ร่วมบริจาคสมทบทุน 82,975 บาท

โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา ขอการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาลานกิจกรรมของน้องๆ ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา เป็นจำนวนเงิน 82,975 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย:

  1. ค่าปรับพื้นที่และค่าอิฐบล็อก สำหรับพื้นที่ 145 ตารางเมตร จำนวน 77,575 บาท
  2. ค่าสีทาเครื่องเล่นในลานกิจกรรม จำนวน 3,000 บาท
  3. ค่าแรงนายช่าง จำนวน 2,400 บาท

มูลนิธิฯ จะมอบเงินบริจาคทั้งหมดให้ทางโรงเรียนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านสามารถร่วมบริจาคเป็นจำนวน 300 / 500 / 1,000 บาท หรืออื่นๆ* ได้ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่:

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน
เลขที่บัญชี 014-272467-5

กรุณาส่งรายละเอียดการบริจาคมาที่ wannisa.chaiyarit@actionaid.org (คุณวรรณิษา ไชยฤทธิ์) สำหรับการจัดส่งใบเสร็จของมูลนิธิฯ

*ใบเสร็จจากการบริจาคให้โรงเรียนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหมายเชิญฉบับเต็ม


โรงเรียนขนาดเล็ก “ขอให้ทุกโรงเรียนไม่ถูกปิด”: พี่ทรอส นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดโคกทอง

“ขอให้ทุกโรงเรียนไม่ถูกปิด”: พี่ทรอส นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดโคกทอง

พี่ทรอสเรียนที่โรงเรียนวัดโคกทองมานานหรือยัง

เรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาล 2 ถึงปัจจุบัน ก็ 5 ปีแล้วครับ

ได้เรียนที่นี่รู้สึกอย่างไรบ้าง

ชอบครับ เพราะมีสนาม BBL (Brain-Based Learning หรือ การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง) ใหญ่และกว้างครับ คุณครูก็สอนดีครับ ครูประจำชั้นผมชื่อครูม็อบ กิจกรรมที่ชอบคือกิจกรรม PBL (Problem-Based Learning หรือ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน) เป็นการตอบคำถามแล้วก็เขียนครับ ได้ทำงานกลุ่มและงานเดี่ยว และได้เขียนเรื่องที่เราเรียน

ตอนนี้เรียนเรื่องเตา ในเทอมนี้เพิ่งเริ่มเรียน ครูก็จะให้เราคิดว่าเตามีรูปทรงเป็นยังไง แล้วก็ครูก็ให้เราเขียนว่าเตามีรูปทรงยังไง และวัสดุอะไรที่จะสามารถนำมาทำเตาได้บ้าง ซึ่งเตาก็มีประโยชน์ในการเอาไปทำอาหารได้ เรียนรู้เตาหลายชนิดเลย ทั้งเตาแก๊ซ เตาถ่าน ซึ่งทำให้รู้ว่าเตาสามารถทำอาหารได้ เผาขยะได้ ส่วนการเผาไหม้ก็คือใช้กิ่งไม้ใบไม้มาเผาได้

กิจกรรมจิตศึกษาสนุกดีครับ ที่จริงบางวันก็สนุกบางวันก็เบื่อ วันที่สนุกคือวันที่ได้วาดรูป เพราะผมชอบวาดรูปครับ แล้วก็มีเล่าเรื่องด้วยครับ ผมชอบวาดตัวการ์ตูนครับ ชอบอุลตร้าแมน เพราะชอบดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ เวลามีชั่วโมงจิตศึกษาก็จะมีช่วงเวลาให้ได้เขียนและวาดรูปตอนเช้า ในชั่วโมงจิตศึกษาคุณครูใจดี แต่บางทีก็มีดุบ้าง เพราะนักเรียนดื้อ ผมจะเป็นคนที่ฟังคุณครู เพราะไม่งั้นเดี๋ยวทำตามเพื่อนไม่ทันถ้าไม่ฟังคุณครู เมื่อไม่ฟังคุณครูก็จะทำตามเพื่อนไม่ทันและส่งงานไม่ทันเวลา เวลาผมมีคำตอบในใจ ผมจะยกมือ ครูสอนไว้ว่าให้ยกมือ ไม่งั้นจะไม่มีใครฟังเรา ถ้าโตขึ้นผมก็คิดว่าสิ่งที่เรียนเอาไปใช้ตอนโตได้ครับ เวลาเราโตขึ้น มีคนมาถามเรา เราก็ต้องฟังและยกมือก่อนตอบคำถาม

ถ้าให้เลือกไปเรียนโรงเรียนใหญ่ กับเรียนที่นี่ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน อยากเรียนที่ไหน

เรียนที่นี่ครับ เพราะเด็กไม่เยอะมาก มันไม่วุ่นวายดีครับ

ถ้าต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนใหม่ คิดว่าผลกระทบกับชีวิตเราคืออะไร

ทำให้ปู่ต้องเหนื่อย และเสียค่าน้ำมันเยอะขึ้นครับ ปู่เป็นคนขับรถเครื่องมาส่ง ใช้เวลาไม่นานจากบ้านมาถึงโรงเรียน แต่ก็ไม่สามารถเดินมาได้ หรือปั่นจักรยานก็ไม่ได้ เพราะถนนมันกว้าง ถ้าเด็กย้ายออกไปก็ทำให้โรงเรียนนี้ร้าง แล้วก็จะไม่มีโรงเรียนดีๆ แบบนี้อยู่อีกแล้วครับ

ถ้าอยากให้โรงเรียนคงอยู่ จะทำอะไรได้บ้าง

คุยกับ ผอ.ครับ

โตขึ้นพี่ทรอสอยากทำอะไร

อยากช่วยพ่อแม่ขายเห็ดครับ ผมก็คิดว่าจะช่วยพ่อแม่คิดเลขครับ คิดเห็ดครับว่ามีเห็ดกี่กิโลที่จะเอาไปขายได้ เพราะเรียนจากวิชาคณิต ส่วนใหญ่ตอนนี้พ่อแม่ก็ขายให้ลูกค้าประจำครับ วันเสาร์อาทิตย์ผมก็ช่วยพ่อแม่เก็บเห็ดบ้างครับ

อยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่

ขอให้ทุกโรงเรียนไม่ถูกปิดครับ เพราะว่านักเรียนบางคนบ้านอยู่ใกล้ เขาไม่อยากนั่งรถไกลเขาก็ไปได้ครับ


โรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 102 คน

เช่นเดียวกันกับโรงเรียนประถมและมัธยมกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ โรงเรียนแห่งนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก หลังสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเริ่มดำเนินการพิจารณายุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายด้านงบประมาณ

แต่สิ่งที่ไม่ถูกกล่าวถึงคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่แท้จริงในระยะยาว และผลกระทบหลากมิติทางเศรษฐกิจและสังคมต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดโคกทอง นำโดยผู้อำนวยการ ชนิตา พิลาไชย เชื่อว่าเสียงของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนที่เข้มแข็ง บวกกับการบูรณาการนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นนอกเหนือไปจากโร้ดแมปที่ส่วนกลางวาดไว้ จะช่วยโรงเรียนต่อสู้กับนโยบายที่มองการศึกษาผ่านเลนส์เศรษฐศาสตร์ที่ต้องคุ้มทุนต่อหัว


จดหมายข่าว 1/2563 (มกราคม 2563)

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 1/2563 (มกราคม 2563)

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

อ่านเรื่องเด่นจากโครงการของมูลนิธิฯ ในช่วงสิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา พร้อมฟังเสียงสะท้อนจากนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก หลังได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม และฟังคำขอที่มีถึงผู้ใหญ่ ท่ามกลางความเสี่ยงที่โรงเรียนของพวกเขาจะถูกยุบ-ควบรวม

นอกจากนี้ ชมภาพบรรยากาศและประเด็นที่น่าสนใจจากกิจกรรมครั้งใหญ่ของโครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ในช่วงเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับเดือนมกราคม 2563


แอ็คชั่นเอด เปิดลงทะเบียน ActionAid Virtual Run 2019 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก

แอ็คชั่นเอด เปิดลงทะเบียน ActionAid Virtual Run 2019 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก

ActionAid Virtual Run 2019 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก

ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรม วิ่งการกุศล "ActionAid Virtual Run 2019 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก"
ร่วมเป็นหนึ่งพลังสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กไทยทุกคน

 

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 • เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • ส่งเสริมให้ครู “ปรับห้องเรียน เปลี่ยนการสอน” ให้เหมาะสมกับเด็ก และความต้องการของเด็ก
 • สร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้มแข็ง ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค
 • เพิ่มโอกาสและช่องทางสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในการร่วมจัดการและกำหนดนโยบายทางการศึกษา

ประเภทกิจกรรม

 • Virtual Run กิจกรรมวิ่งเสมือน วิ่งหรือเดินเก็บระยะที่ไหน ตอนไหนก็ได้

ระยะ

 • 10 กิโลเมตร

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร เก็บระยะ และส่งผลวิ่ง

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 (23.59 น.)

แพ็คเกจ

ส่วนลดพิเศษ 100 บาท สำหรับช่วงเทศกาลเดือนธันวาคม เพียงสมัครผ่าน https://race.thai.run/ActionaidVirtualRun2019

*ราคาแพ็กเกจ รวมค่าจัดส่งภายในประเทศแล้ว สำหรับการจัดส่งต่างประเทศ บวกค่าจัดส่ง 350 บาท

 

เงื่อนไขกติกาการสมัคร

 • ส่งผลวิ่ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ https://vr.thai.run/ActionaidVirtualRun2019
 • เก็บผลวิ่งผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน, อุปกรณ์ที่เป็นนาฬิกา smart watch หรือสามารถวิ่งบนลู่ แล้วถ่ายภาพหน้าจอลู่วิ่งส่งผลได้
 • เมื่อวิ่งครบตามที่กำหนด ท่านจะได้รับของที่ระลึกตามแพ็คเกจที่สมัครไว้ทางไปรษณีย์

การจัดส่งของที่ระลึก

 • ร่วมวิ่ง : จัดส่งหลังจบกิจกรรมภายในเดือนมกราคม 2563 เรียงลำดับตามการส่งผลการวิ่งก่อน-หลัง
 • ไม่วิ่ง : จัดส่งหลังจบกิจกรรมภายในเดือนมกราคม 2563 เรียงลำดับตามผลการชำระเงินก่อน-หลัง

พิเศษ! สำหรับนักวิ่งที่ชำระค่าสมัครวิ่งผ่านบัตร KTC

 • สามารถแลกนับเครดิตเงินคืน 13% ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + ใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER
 • ขอสงวนสิทธิ์ แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)
 • ลงทะเบียนก่อนทำการชำระค่าสมัครวิ่งผ่านบัตรฯ ได้ที่ KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ KTC Call Center 02-123-5000

หมายเหตุ: เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีของสมาชิก 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ActionAid Virtual Run 2019

โทร. 02-279-6601 ถึง 2 ฝ่ายระดมทุน ต่อ 102 (คุณวรรณิษา), ต่อ 110 (คุณกาญจนา)


จดหมายข่าว 4/2562

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 4/2562 (ตุลาคม 2562)

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

พบกับการกลับมาของงานวิ่ง ActionAid Action Run ในรูปแบบการวิ่งเก็บระยะ Virtual Run และเรื่องเด่นจากโครงการของมูลนิธิฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562 อาทิ การรวมตัวกันขององค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการศึกษา ภายใต้ชื่อ Equal Stand เพื่อเปลี่ยนการศึกษาไทยเท่าเทียม มีคุณภาพ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือโครงการ “First Pin ปักหมุดจุดเผือก” ที่เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมค้นหาเส้นทางเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะ และแจ้งจุดเสี่ยงผ่านแชทบอทในแอพพลิเคชั่น 

นอกจากนี้ชมภาพบรรยากาศและประเด็นที่น่าสนใจจากกิจกรรมภาคประชาชน ในสัปดาห์การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Asia-Pacific Climate Week 2019 ขององค์การสหประชาชาติ และการเดินขบวนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ Global Climate Strike ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมกันเมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับเดือนตุลาคม 2562


เพชรในตม: ความฝันของอุ้มและมะเฟือง

โรงเรียนบ้านน้ำลัด เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 61 คน ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนจึงไม่ต่างจากคนในครอบครัว เห็นได้ชัดจากพี่ใหญ่ชั้นป.6 ที่ช่วยทำหน้าที่ดูแลน้องๆ ตั้งแต่เรื่องระเบียบเวลาดื่มนมโรงเรียน ไปจนถึงจริยธรรม สำหรับอุ้มและมะเฟือง สองเพื่อนสนิทชั้นป.6 นี่เป็นสิ่งที่พวกเธอเต็มใจทำ เพราะได้ฝึกตนมีความรับผิดชอบมากขึ้น

แต่ที่สำคัญ มันเป็นสิ่งที่ตรงกับตัวตนและความฝันที่ได้ค้นพบ มะเฟืองอยากเรียนพยาบาล เพื่อจะได้ดูแลรักษาผู้คน เธอมีลูกพี่ลูกน้องเป็นต้นแบบ ส่วนอุ้มอยากเป็นครูประถมวัย “หนูอยากสอนศิลปะ อยู่กับเด็กๆ เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบ” อุ้มเสริม “อยากได้ทุนโครงการเพชรในตม (โครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเรียนจบสามารถบรรจุเป็นครูได้เลย) พ่อแม่ก็จะสบายด้วย มีสวัสดิการ เป็นไปตามความฝันของเรา”

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid
Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid

 

แม้ผู้เรียนจะยังมีอายุเพียงสิบปีต้นๆ การทำให้พวกเขามีคำตอบสำหรับคำถามเก่าแก่ “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” นั้นไม่ยาก หากมีกระบวนการเรียนการสอนที่เข้าใจผู้เรียน จริงอยู่ที่ความฝันคนเราอาจเปลี่ยนเมื่อไรก็ได้ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนสอนคิดมอบให้เด็กๆ คือ ความเชื่อมั่นในความคิดของตน และเครื่องมือที่สามารถช่วยแปรงความฝันนั้นๆ เป็นแผนรูปธรรม

“ตั้งแต่เป็นโรงเรียนสอนคิด รู้สึกว่าคุณครูสนใจฟังเรามากขึ้น ให้นักเรียนคิดมากขึ้นและแสดงสิ่งที่คิดออกมา เครื่องมือก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับแต่ละวิชาได้” อุ้มเล่า "เรารู้จักเปรียบเทียบ แยกแยะ อันไหนคือสิ่งที่ดี อันไหนไม่ดี เวลาตัดสินใจอะไร Six Thinking Hats ก็ช่วยได้ ทำให้คิดได้เร็วกว่าเดิม" เครื่องมือที่ว่าคือหมวกหกใบช่วยให้ผู้ “สวม” ตัดสินใจโดยพิจารณาหลายมุมมอง และเปลี่ยนความคิดหรือวิธีได้ง่ายขึ้น เพราะหมวกแต่ละใบมีสีและความหมายแตกต่างกัน เช่น หมวกสีขาว ใช้ค้นหาข้อเท็จจริงและตัวเลข หมวกสีแดงแสดงถึงความรู้สึก เป็นต้น

“ใช้มายด์แมป (แผนภาพความคิด) ทำสรุปอ่านสอบ ONET ก็ดี” มะเฟืองเสริม “เราได้ออกแบบเอง ทำแล้วไม่เบื่อ ใช้แก้ปัญหานอกห้องเรียนได้ ถ้าเจอปัญหาเป็นแบบนี้ๆ แล้วเราจะมีวิธีแก้ยังไง ทำได้หมดเลย"

 


 

นอกจากอุ้มและมะเฟือง ยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ได้รับการศึกษาคุณภาพผ่านโครงการของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

บริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไทยในโรงเรียนขนาดเล็กวันนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน โทร. 02 279 6601 ถึง 2 ต่อ 113


ActionAid Thailand 2018 Annual Report

รายงานประจำปี 2018 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

รายงานเล่มนี้คือเรื่องราวของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยในปี 2018/2561 ท่านจะได้เห็นถึงการดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน และความก้าวหน้าของสามโครงการหลักของเรา

ท่านจะได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและการรณรงค์เรื่องสิทธิในการศึกษาอย่างเท่าเทียม ท่านจะได้เห็นเส้นทางของเราในการร่วมมือกับภาครัฐและประชาชน เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ และเมืองที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง ท่านจะได้เห็นการทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร รวมถึงความร่วมมือประชาสังคมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและการมีชีวิตอยู่ของคนทั่วโลก

รายงานยังนำเสนอข้อมูลงบการเงินของมูลนิธิฯ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เราทำงานด้วย ตั้งแต่ผู้ประสบความยากจนและการกีดกันทางสังคม ไปจนถึงองค์กรพันธมิตร ผู้ให้การสนับสนุน ผู้บริจาค และผู้มีส่วนใดส่วนเสียอื่นๆ

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2018/2561