จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 2/2562 (เมษายน 2562) ActionAid Thailand Newsletter Issue 2/2019 (April 2019)

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 2/2562 (เมษายน 2562)

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

พบกับเรื่องเด่นจากโครงการ และงานรณรงค์เพื่อสังคมที่น่าสนใจในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา อาทิ งานเปิดบ้านการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการนำร่องหลักสูตรที่มุ่งปลูกฝังความเท่าเทียมให้แก่วัยเรียน และกิจกรรมดีๆ จากเยาวชน Activista ที่จะกำจัดปัญหาภัยคุกคามทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัยให้หมดไป

นอกจากนี้ เตรียมพบความประทับใจครั้งใหม่ กับการลงพื้นที่เยี่ยมงานพัฒนาการศึกษาของผู้บริจาค และทำความรู้จัก ครูโหน่ง–กฤษพล วัฒนปาน ศิลปินเจ้าของภาพวาดลายเส้นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ปรากฏบนของขวัญการกุศลของเรา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับเดือนเมษายน 2562


คู่มือเผือก: หยุดการ คุกคามทางเพศ สำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ 

คู่มือเผือก: หยุดการคุกคามทางเพศ สำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ 

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (Safe Cities for Women) ตระหนักว่าการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแพร่หลาย ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก และเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัย จึงทำงานรณรงค์เพื่อลดปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

"คู่มือเผือก: หยุดการคุกคามทางเพศ สำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ" เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานรณรงค์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมสำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการสอดส่องป้องกัน และจัดการกับปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดกับผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะและประชาชนทั่วไปก็สามารถอ่านคู่มือเล่มนี้ เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของการคุกคามทางเพศให้มากขึ้น และศึกษาวิธีรับมือสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์นี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือเพื่อนร่วมทาง

ดาวน์โหลดคู่มือเผือก: หยุดการคุกคามทางเพศ สำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ 


ActionAid Thailand Newsletter Issue 1/2019 (January 2019)

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 1/2562 (มกราคม 2562)

ติดตามข่าวสารของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกได้แล้ววันนี้

พบกับเรื่องเด่นจากโครงการของเราและกิจกรรมรณรงค์เพื่อสังคมที่น่าสนใจ ในช่วงท้ายปี 2561 ที่ผ่านมา เก็บตกทริปเยี่ยมโรงเรียนของผู้บริจาค พร้อมทำความรู้จักรูปแบบการศึกษาทางเลือกของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือที่มีชื่อว่า “โรงเรียนสอนคิด”

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 1/2562


ActionAid Thailand 2017 Annual Report

รายงานประจำปี 2017 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2017 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2017/2560