ช่วงวิกฤติกักตัวจากสถานการณ์ COVID-19 มีเด็กเกือบ 21,000 คน อาจต้องอยู่กับความหิวโหย

พ่อแม่ของพวกเขาตกงานและขาดรายได้ สำหรับพวกเขาแล้ว ความอดอยากเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าการติดเชื้อไวรัส

ขณะเดียวกัน ชุมชนของพวกเขาไม่มีทรัพยากรและช่องทางที่จะจัดหาอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย ที่จะช่วยปกป้องพวกเขาได้

เราต้องการความช่วยเหลือจากท่านอย่างเร่งด่วน

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อเด็กโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดเล็กมีกำลังและทรัพยากรอย่างจำกัด ในการจัดเตรียมอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับเด็กนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และชุมชน แม้จะมีการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น การแจกจ่ายหน้ากากและสิ่งของแก่ประชาชนส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสและผลกระทบที่ตามมา โรงเรียนจำนวนมากขาดความช่วยเหลือและการสนับสนุน ที่จะทำให้พวกเขาพร้อมเริ่มการเรียนการสอนในเดือนกรกฎาคมนี้

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ยาวนานขึ้น เด็กจากครอบครัวยากจนไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ เกิดเป็นภาวะทุพโภชนาการ ครอบครัวของพวกเขารับภาระทางเศรษฐกิจที่หนักขึ้น การถูกเลิกจ้างงานหรือพักงานเนื่องมาจากมาตรการปิดเมืองทำให้ขาดรายได้ในการซื้ออาหารที่มีประโยชน์ หรืออิ่มท้องสำหรับลูกหลานในแต่ละวัน

เราจะช่วยเหลืออย่างไร

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทำงานร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและมีฐานะอย่างไร แต่ขณะนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณะสุขในระดับโลกและระดับประเทศ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยกำลังระดมทุน 6.5 ล้านบาท เพื่อรับมืออย่างเร่งด่วนกับผลกระทบที่เด็กโรงเรียนขนาดเล็กกำลังประสบ โปรดร่วมเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของเรา

ด้านสุขอนามัย – เราจะจัดหาอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย เช่น สบู่เหลวล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และน้ำยาทำความสะอาด สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 80 แห่ง เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานอนามัยเด็กและบุคลากรที่ดี และพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่จะถึง

ด้านอาหาร – เราจะจัดตั้งครัวชุมชนในโรงเรียนขนาดเล็ก 80 แห่ง เพื่อเตรียมมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับเด็ก 20,761 คน และครอบครัวของพวกเขา

น้ำใจของท่านจะทำให้มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย สามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุดใน 80 ชุมชน ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โปรดสนับสนุนเราตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 ทันทีที่เราได้รับทุนสนับสนุน เราจะเริ่มทยอยดำเนินการส่งอาหารไปยังชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ และจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษาใหม่

วิธีการบริจาค

1. บริจาคด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย

   • ไปยัง https://actionaid.or.th/donate
   • เลือกบริจาคแบบ “ครั้งเดียว” และระบุจำนวนเงินบริจาค (ขั้นต่ำ 300 บาท)
   • กรอกข้อมูลผู้บริจาค
   • รับหลักฐานการบริจาคทางอีเมล

2. บริจาคโดยการโอนเงินมาที่

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน
เลขที่บัญชี 014 306145 2

จากนั้น ส่งรายละเอียดการบริจาค พร้อมชื่อ-ที่อยู่ของท่าน มาที่ retention.thailand@actionaid.org (คุณพัชราภรณ์ ไป่ฟาทอง) สำหรับการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินบริจาคให้ท่านภายใน 7-10 วันหลังการบริจาค ซึ่งใบเสร็จไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หากพบปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-279-6601 หรืออีเมล retention.thailand@actionaid.org