300 บาทเป็นอย่างต่ำ

300 บาทเป็นอย่างต่ำ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ท่านสามารถบริจาคผ่านบัตรเครดิต Visa และ MasterCard รวมถึงบัตรเดบิต Visa และ MasterCard ธนาคารไทยและต่างประเทศ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ ฯลฯ ตราบใดที่บัตรเดบิตของท่านมีการลงทะเบียนเพื่อการใช้งานทางออนไลน์

2. การบริจาคออนไลน์ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ใช้ช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) ของ 2C2P ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

3. *ข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลผู้บริจาคของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และเพื่อใช้สำหรับการติดต่อกลับ และแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4. การบริจาคแบบรายเดือนเป็นการบริจาคต่อเนื่อง หลังจากที่ระบบตัดเงินในวันแรกที่ท่านยืนยันการบริจาค ระบบจะตัดเงินครั้งต่อๆ ไปโดยอัตโนมัติในวันที่ที่ตรงกับวันที่ท่านทำการบริจาคครั้งแรก

5. การบริจาคเพื่อสิทธิในการศึกษา: มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินรวมยอดบริจาคให้ท่านเป็นรายปี ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่งใบเสร็จไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19: มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินบริจาคให้ท่านภายใน 7-10 วันหลังการบริจาค ซึ่งใบเสร็จไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

6. หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ยกเลิกการบริจาค ทีมงานฝ่ายระดมทุนพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน ติดต่อทางโทรศัพท์ที่ (+66) 02-279-6601 ถึง 2 ต่อ 113 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 9.00-17.00 น.) หรืออีเมล retention.thailand@actionaid.org

ช่วงวิกฤติกักตัวจากสถานการณ์ COVID-19 มีเด็กเกือบ 21,000 คน อาจต้องอยู่กับความหิวโหย

พ่อแม่ของพวกเขาตกงานและขาดรายได้ สำหรับพวกเขาแล้ว ความอดอยากเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าการติดเชื้อไวรัส

ขณะเดียวกัน ชุมชนของพวกเขาไม่มีทรัพยากรและช่องทางที่จะจัดหาอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย ที่จะช่วยปกป้องพวกเขาได้

เราต้องการความช่วยเหลือจากท่านอย่างเร่งด่วน

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อเด็กโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดเล็กมีกำลังและทรัพยากรอย่างจำกัด ในการจัดเตรียมอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับเด็กนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และชุมชน แม้จะมีการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น การแจกจ่ายหน้ากากและสิ่งของแก่ประชาชนส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสและผลกระทบที่ตามมา โรงเรียนจำนวนมากขาดความช่วยเหลือและการสนับสนุน ที่จะทำให้พวกเขาพร้อมเริ่มการเรียนการสอนในเดือนกรกฎาคมนี้

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ยาวนานขึ้น เด็กจากครอบครัวยากจนไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ เกิดเป็นภาวะทุพโภชนาการ ครอบครัวของพวกเขารับภาระทางเศรษฐกิจที่หนักขึ้น การถูกเลิกจ้างงานหรือพักงานเนื่องมาจากมาตรการปิดเมืองทำให้ขาดรายได้ในการซื้ออาหารที่มีประโยชน์ หรืออิ่มท้องสำหรับลูกหลานในแต่ละวัน

เราจะช่วยเหลืออย่างไร

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทำงานร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและมีฐานะอย่างไร แต่ขณะนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณะสุขในระดับโลกและระดับประเทศ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยกำลังระดมทุน 6.5 ล้านบาท เพื่อรับมืออย่างเร่งด่วนกับผลกระทบที่เด็กโรงเรียนขนาดเล็กกำลังประสบ โปรดร่วมเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของเรา

ด้านสุขอนามัย – เราจะจัดหาอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย เช่น สบู่เหลวล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และน้ำยาทำความสะอาด สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 80 แห่ง เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานอนามัยเด็กและบุคลากรที่ดี และพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่จะถึง

ด้านอาหาร – เราจะจัดตั้งครัวชุมชนในโรงเรียนขนาดเล็ก 80 แห่ง เพื่อเตรียมมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับเด็ก 20,761 คน และครอบครัวของพวกเขา

น้ำใจของท่านจะทำให้มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย สามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุดใน 80 ชุมชน ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โปรดสนับสนุนเราตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 ทันทีที่เราได้รับทุนสนับสนุน เราจะเริ่มทยอยดำเนินการส่งอาหารไปยังชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ และจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษาใหม่

ท่านสามารถติดตามการดำเนินงานของเราเป็นประจำผ่านช่องทางสังคมออนไลน์

วิธีการบริจาค

  • บริจาคด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย
    – ไปยัง https://actionaid.or.th/donate
    – เลือกบริจาคแบบ “ครั้งเดียว” และระบุจำนวนเงินบริจาค (ขั้นต่ำ 300 บาท)
    – กรอกข้อมูลผู้บริจาค
    – รับหลักฐานการบริจาคทางอีเมล

 

  • บริจาคโดยการโอนเงินมาที่

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน
เลขที่บัญชี 014 306145 2

จากนั้น ส่งรายละเอียดการบริจาค พร้อมชื่อ-ที่อยู่ของท่าน มาที่ retention.thailand@actionaid.org (พัชราภรณ์ ไป่ฟาทอง) สำหรับการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินบริจาคให้ท่านภายใน 7-10 วันหลังการบริจาค ซึ่งใบเสร็จไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หากพบปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-279-6601 หรืออีเมล retention.thailand@actionaid.org


หากท่านมีข้อสงสัย หรือประสงค์บริจาค ทีมงานฝ่ายระดมทุนพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน ติดต่อทางโทรศัพท์ที่ (+66) 02-279-6601 ถึง 2 ต่อ 113 (วันจันทร์-ศุกร์เวลาทําการ 9.00-17.00 น.) หรือ อีเมล retention.thailand@actionaid.org