แอ็คชั่นเอด ประเทศเดนมาร์ก จัดทำหนังสือ “Fighting for Food Sovereignty: Inspiring stories of alternatives within the global federation ActionAid เพื่อนำเสนอแง่คิดในการต่อสู้เพื่ออธิปไตยทางอาหาร โดยรวบรวมเรื่องราวที่สร้างทางเลือกและแรงบันดาลใจ จากสหพันธ์ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอดทั่วโลก ซึ่งรวมถึง มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิชีววิถี ภายใต้โครงการอียูรับมือโควิด ที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

ในเรื่องราวจากประเทศไทย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี และสุริยะ ผ่องพันธุ์งาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารโครงการอียูรับมือโควิด ร่วมแบ่งปันความรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยร่วมกันได้

“การที่พวกเขาสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้เองท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด มีอะไรมากกว่าอาหารที่เพียงพอ โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงอีกปัจจัยหนึ่งของการทำเกษตรในเมือง นั่นคือการมีอาหารที่ปลอดภัยและมีโภชนาการในระยะยาว”

ดาวน์โหลดหนังสือ Fighting for Food Sovereignty