ในฐานะผู้นำโรงเรียน ผู้อำนวยการ ปรียานุช วงษ์แก้ว หรือ ผอ. หญิง รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักกับมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย สำรวจตามบริบทของสถานศึกษาว่านักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากการระบาดของโควิด-19 คนไหนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และเร่งประสานให้ความช่วยเหลือ มูลนิธิฯ พูดคุยกับ ผอ. หญิง ในวันที่เธอและคณะครูโรงเรียนบ้านฮากฮาน นำส่งอาหารและอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยไปยังครอบครัวของเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

สถานการณ์ในชุมชนตอนนี้เป็นอย่างไร ชาวบ้านรู้สึกอย่างไร

ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัส สถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไป ระยะห่างทางสังคมมีเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านมีการปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง เลือกที่จะทำกิจกรรมทุกอย่างที่บ้าน เพราะเป็นการปกป้องตัวเองและผู้อื่นด้วย

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและเด็ก ๆ อย่างไรบ้าง

ส่งผลกระทบต่อนักเรียนของเราอย่างมากในเรื่องของการปรับตัว ปรับรูปแบบการเรียนรู้ ตั้งแต่การเลื่อนเปิดเรียน ปกติวันที่ 16 พฤษภาคม เราก็เปิดเทอมกันแล้ว ตอนนี้เลื่อนวันเปิดเทอมมาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม แปลว่าในช่วงก่อนเปิดเทอมจริง เราต้องมีการเรียนออนไลน์เพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน โดยผลกระทบที่เห็นในนักเรียนของเราก็คือการเข้าถึง การเรียนทางไกลผ่าน DLTV (Distance Learning Television) สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือทีวี แต่ปัญหาใหญ่คือบางบ้านรับสัญญาณไม่ได้ หรือกล่องรับสัญญาณไม่รองรับกับตัวทีวี เลยทำให้รับชมไม่ได้ บางบ้านไฟฟ้าเข้าไม่ถึง บางบ้านไม่มีทีวีเลย

ตั้งแต่โรงเรียนเริ่มดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีเรื่องราวของเด็กคนไหนที่ ผอ. สามารถเล่าให้เราฟังเป็นพิเศษไหม

กรณีของน้องดาว นักเรียนเชื้อสายมลาบรี ที่ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบ้านฮากฮาน หลักผู้ปกครองย้ายมาทำงานรับแรงงานให้นายจ้างในชุมชน บ้านของน้องอยู่ท้ายหมู่บ้านเลย ห่างไกลจากโรงเรียนมากพอสมควร ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ครอบครัวของน้องดาวมีสมาชิก 3 คน ตอนนี้ขาดแคลนอาหารเป็นอย่างมากเพราะรายได้จุนเจือครอบครัวหายไป พอช่วงนี้มีการเรียนออนไลน์ แต่ที่บ้านไม่มีเครืองมือ คุณแม่มีความกังวลว่าว่าลูกจะเรียนไม่ทันเพื่อน และกลัวไม่มีเงินที่จะส่งลูกเรียน นี่สิ่งที่เราจดจำได้ดีมาจากตอนที่ไปเยี่ยมบ้าน โรงเรียนต้องการทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของเขาเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของน้องดาว เราจึงพาคณะครูไปเยี่ยมบ้าน ระยะทางไปนั้นไม่ใกล้เลย การเดินทางนั้นไม่ราบเรียบ ต้องข้ามลำธารลำห้วยอีกสอง ทางเป็นหลุมเป็นบ่อ ผอ. ได้พบกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของน้องดาวและครอบครัว และอีก 3 ครัวเรือนใกล้เคียง เราได้เห็นถึงความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จึงประสานความช่วยเหลือ

Photo: ActionAid Thailand

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงในชุมชนอย่างไรบ้าง

ครอบครัวส่วนใหญ่ที่นี่ยังพึ่งพาการหาเลี้ยงจุนเจือจากผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงในชุมชนดูแลงานในบ้านหรือทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ พอเกิดสถานการณ์ไวรัสระบาด การจ้างงานก็ไม่อาจดำเนินต่อได้ หรือมีลดน้อยลง ทำให้เสาหลักขาดรายได้ที่จะไปจุนเจือครอบครัว ลูกเต้าก็ได้รับผลกระทบทั้งหมด

สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับ ผอ. คืออะไรในการดำเนินงานครั้งนี้

จริง ๆ นักเรียนของเราได้รับผลกระทบหมดทุกคน เราอยากให้เด็ก ๆ ได้รับการช่วยเหลือครบทั้งหมดทุกคน เราไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด เราจึงต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับแรกก่อน ความท้าทายก็คืออยากให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทุกคนค่ะ

ในสถานการณ์ตอนนี้ โรงเรียนมีความกังวลใจอะไรบ้าง

เราไม่รู้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้น สำหรับโรงเรียน ทรัพยากรที่เราได้รับมาและจัดหามา เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากเฟซชีลด์ และเจลแอลกอฮอล์ ทุกอย่างเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สิ้นเปลือง ทรัพยากรของเรามีจำกัด ในท้องตลาดเองก็ยังจำกัด เราเลยคิดว่ามันไม่น่าจะพอ เราได้รับหน้ากากผ้า ซึ่งเป็นความอนุเคราะห์ของจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบล ด้วยจำนวนที่จำกัด นักเรียนต้องซักแล้วนำมาใช้ เราเกรงว่าทั้งนักเรียนและที่บ้านจะไม่สะดวกในการซักทุกครั้งหลังใช้แต่ละวัน ก็จะเป็นการเก็บกักเชื้อโรคหากนำมาใช้ต่อ ถ้าเป็นหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วแยกทิ้งอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่เรายังพยายามหาการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพราะโรงเรียนเกรงว่าจะไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน

Photo: ActionAid Thailand

ขณะนี้ การสนับสนุนที่ส่งผ่านทางมูลนิธิฯ ยังมีไม่มากพอที่จะส่งต่อได้อย่างทั่วถึง และยังมีเด็กกลุ่มเปราะบางในชุมชนชนบทอีกจำนวนมาก ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนักหน่วงและกำลังรอความช่วยเหลือ

💝 ร่วมบริจาควันนี้ – 31 กรกฎาคม ผ่านเว็บไซต์ (เลือกบริจาคแบบ “ครั้งเดียว”) หรือผ่านการโอนเงินมาที่

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน
เลขที่บัญชี 014 306145 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร 02 279 6601 อีเมล retention.thailand@actionaid.org หรือ facebook.com/ActionAidThailand