มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทำงานด้านการศึกษา สิทธิสตรี และสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย เราสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงพัฒนาทักษะและความสามารถผ่านการฝึกงานกับมูลนิธิฯ ผู้ฝึกงานจะมีโอกาสเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง และได้รับประสบการณ์การทำงานที่ครอบคลุมในสายงานพัฒนา


ยังไม่มีประกาศรับสมัครในตอนนี้ ติดตามเราทาง Facebook และ Twitter เพื่อทราบข่าวการเปิดรับสมัครฝึกงานล่าสุด