แอ็คชั่นเอด คือองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานร่วมกับคนกว่า 25 ล้านคน ใน 45 ประเทศ เพื่อสร้างโลกที่ปราศจากความยากจนและความอยุติธรรม มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล และทำงานร่วมกับกลุ่มและชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยมาเป็นเวลานับทศวรรษ ในประเด็นความยากจน สิทธิมนุษยชน การศึกษา สิทธิสตรี และเยาวชน

เพื่อที่จะเดินหน้าทำตามเป้าหมายของเราต่อไป เราต้องการคนที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความสามารถมาร่วมทีมของเรา


ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

Research Consultant on Budget Tracking

เปิดรับสมัครถึง 19 กันยายน 2564