ห้องเรียน-โรงเรียน-ชุมชน: การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนขนาดเล็ก ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ห้องเรียน-โรงเรียน-ชุมชน: การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

งบรายหัวที่ไม่เพียงพอ การจัดสรรบุคลากร คุณภาพที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ นี่เป็นเพียงความท้าทายส่วนหนึ่งที่โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศต้องเจอ แต่ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ ยังมีโรงเรียนกลุ่มหนึ่งที่พยายามพัฒนาคุณภาพตนเองและนำเสนอทางเลือกให้กับโรงเรียนอื่น ๆ และรัฐ

Read More

จากโรงเรียนขนาดเล็ก สู่ภาพรวม การศึกษา ของประเทศไทย

จาก “โรงเรียนขนาดเล็ก” สู่ภาพรวม “การศึกษาของประเทศ” ถอดบทเรียนโครงการชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน

คะแนน PISA เด็กไทยที่ต่ำสุดในรอบ 20 ปี สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศและกำลังบอกเราว่า การศึกษารูปแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ความก้าวหน้าของโลก รวมถึงสิ่งที่เด็กต้องเจอในปัจจุบัน

Read More

เครือข่ายโรงเรียนร้อยเอ็ด ภาคประชาสังคม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เปิดเวทีความร่วมมือหลากภาคส่วน สร้างแนวทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พื้นที่ผสานความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาหลายภาคส่วน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นเพื่อปรับใช้กับบริบทของจังหวัดร้อยเอ็ด

Read More

ภาคประชาสังคมผนึกกำลังเปิดตัวสภาพัฒนาการศึกษามหาสารคาม สร้างความร่วมมือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น พร้อมผนึกพลังความร่วมมือผ่านการเซ็น MOU ร่วมพัฒนา 25 โรงเรียน

Read More

โรงเรียนขนาดเล็ก: ปัญหาที่ไม่เคยหายไป หรือโอกาสใหม่ในการจัดการศึกษา?

โรงเรียนขนาดเล็ก: ปัญหาที่ไม่เคยหายไป หรือโอกาสใหม่ในการจัดการศึกษา?

ในปี 2563 ไทยมีโรงเรียนขนาดเล็ก 14,976 โรง โรงเรียนที่เข้าเกณฑ์พิจารณาดำเนินการยุบ-ควบรวม 3,162 โรง โดยนักเรียน 75,447 คน จะได้รับผลกระทบโดยตรง ยังไม่รวมถึงผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชนของพวกเขา

Read More

ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ดินคือชีวิต และอียูรับมือโควิด

ภาคีโครงการทั้งสองนำเสนอความสำเร็จต่าง ๆ พร้อมความท้าทายในการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ของโควิด-19 ณ สมาคมฝรั่งเศส จ.เชียงใหม่ วันที่ 17-19 เมษายน 2565

Read More

ภาคประชาสังคมจัดเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ สู่ความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบาย-แก้ไขกฎหมาย

การจัดการและป้องกันภัยพิบัติต้องมีนโยบายและกฎหมายที่เอื้อให้เกิดการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและชุมชน

Read More

สหภาพยุโรปจับมือแอ็คชั่นเอด จัดตั้งโครงการความมั่นคงทางอาหารโดยมีโรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน สู้ภัยโควิด

สหภาพยุโรปจับมือแอ็คชั่นเอด จัดตั้งโครงการความมั่นคงทางอาหารโดยมีโรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน สู้ภัยโควิด

สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กและชุมชน 30 แห่ง ใน 3 ภูมิภาคสามารถผลิตอาหารที่เพียงพอและปลอดภัย

Read More

ก่อนเปิดเทอมใหม่ ภาคประชาสังคมคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ตรีนุช เทียนทอง

นโยบายตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกหรือไม่? ทำอย่างไรจึงจะเอื้อให้โรงเรียนสามารถบริหารการศึกษาได้อย่างคล่องตัว?

Read More

การตลาดออนไลน์สำคัญกับ ชาวเล อย่างไรในยุคโควิด?

การตลาดออนไลน์สำคัญกับชาวเลอย่างไรในยุคโควิด?

และจะช่วยชาวบ้านตามเกาะต่าง ๆ ทั้งในสายอาชีพประมง ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ให้รับมือกับผลกระทบของโควิด-19 ในระยะยาวอย่างไร?

Read More

โครงการอียูรับมือ โควิด เสริมทักษะชาวเลด้านการตลาดออนไลน์ สร้างรายได้สู้พิษโรคระบาด

โครงการอียูรับมือโควิด เสริมทักษะชาวเลด้านการตลาดออนไลน์ สร้างรายได้สู้พิษโรคระบาด

สร้างความสามารถในการเข้าถึงตลาด โอกาสในการสร้างรายได้ และความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤติในปัจจุบันและอนาคต

Read More

สหภาพยุโรป ทุ่ม 1.5 ล้านบาท จัดส่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสุขอนามัย เพื่อสู้ โควิด ให้ 120 โรงเรียนเล็ก

สหภาพยุโรป ทุ่ม 1.5 ล้านบาท จัดส่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสุขอนามัย เพื่อสู้โควิด ให้ 120 โรงเรียนเล็ก

เข้าถึงนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กกว่าหนึ่งหมื่นคน ใน 3 ภูมิภาค

Read More

อียูรับมือ โควิด เตรียมทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้หญิง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อียูรับมือโควิด เตรียมทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้หญิง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เวิร์คช็อปทำฐานข้อมูลช่วยให้แกนนำหญิงวางแผนพัฒนาในพื้นที่ของตนและชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถหาวิธีในการรับมือกับโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน

Read More

งานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (แอคเซส สคูล)

เชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ACCESS School)

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ถนนวิทยุ

Read More

EU สหภาพยุโรป สนับสนุนแอ็คชั่นเอดและภาคประชาสังคม เปิดตัวโครงการรับมือ-ฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 / European Union

สหภาพยุโรป สนับสนุนแอ็คชั่นเอดและภาคประชาสังคม เปิดตัวโครงการรับมือ-ฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 

โครงการระยะเวลา 2 ปี จะสร้างความเข้มแข็งในการทำงานกับกลุ่มคนเปราะบาง เพื่อรับมือผลกระทบโรคระบาด ฟื้นฟู และสร้างความยืดหยุ่นให้กับชุมชน

Read More

แอ็คชั่นเอดเตือน อย่าละเลยที่พึ่งของผู้หญิง หลัง ความรุนแรง ทางเพศ พุ่งช่วงโควิด-19

แอ็คชั่นเอดเตือน อย่าละเลยที่พึ่งของผู้หญิง หลังความรุนแรงทางเพศพุ่งสูงช่วงโควิด-19

รายงานใหม่ของแอ็คชั่นเอดชี้ การฆาตกรรมผู้หญิงและความรุนแรงในครอบครัวพุ่งสูงหลายเท่าตัวช่วงวิกฤติโควิด-19

Read More

School Champion แอ็คชั่นเอด ตามหาครูแกนนำร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบท

แอ็คชั่นเอด ตามหาครูแกนนำ “School Champion” ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบท

เรากำลังรับสมัครครูแกนนำจำนวน 20 ท่าน จาก 8 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม น่าน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

Read More

ประธานคณะกรรมการแอ็คชั่นเอด เข้าร่วมคณะที่ปรึกษา กองทุนเงินระหว่างประเทศ

ประธานคณะกรรมการแอ็คชั่นเอด เข้าร่วมคณะที่ปรึกษากองทุนเงินระหว่างประเทศ

คุณเนียรัดซาย กัมบนซ์วานดา คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ 12 ท่านจากทั่วโลก ผู้ให้คำปรึกษาแก่กองทุนเงินระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศสมาชิก

Read More

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ชวนนักเรียน 8 จังหวัด ประกวด ออกแบบโลโก้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ชวนนักเรียน 8 จังหวัด ประกวดออกแบบโลโก้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในหัวข้อ "การศึกษาที่พัฒนามนุษย์สู่ความยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน" ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท

Read More

แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับเลขาธิการคนใหม่ จูเลีย ซานเชส

แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับเลขาธิการคนใหม่ จูเลีย ซานเชส

จูเลีย ซานเชส เป็นนักพัฒนา เฟมินิสต์ และนักสิ่งแวดล้อมผู้ทำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 25 ปี

Read More

แอ็คชั่นเอด เปิดลงทะเบียน ActionAid Virtual Run 2019 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก

แอ็คชั่นเอด เปิดลงทะเบียน ActionAid Virtual Run 2019 วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก

ให้ทุกก้าวของท่าน เป็นหนึ่งพลังสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กไทยทุกคน

Read More

ร่วมฝ่าวิกฤติ ที่ดิน ไทย ที่มหกรรม “ที่ดินคือชีวิต”

ร่วมฝ่าวิกฤติที่ดินไทย ที่มหกรรม “ที่ดินคือชีวิต”

เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี แห่งการจัดตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) จัดมหกรรม “ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤติที่ดินไทย”

Read More