“จงทำตัวเป็นนักเรียน ตราบใดที่ยังมีสิ่งให้เรียนรู้”: เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของครูณัฐวดี ทองขาว

“จงทำตัวเป็นนักเรียน ตราบใดที่ยังมีสิ่งให้เรียนรู้”: เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของครูณัฐวดี ทองขาว

เมื่อบรรจุครูใหม่ ๆ ภาพความจริงในระบบการศึกษาไทยไม่เป็นอย่างที่ครูคืนนี้ถิ่นคนนี้คิดไว้ เธอข้ามผ่านจุดนั้นและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

Read More

ในการศึกษาที่เด็กเป็นศูนย์กลาง ครูควรมีโอกาสพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ครูวันวิสาข์ แม๊กพิมาย

เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของครูวันวิสาข์ แม๊กพิมาย โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ จ.นครปฐม

Read More

เราอยากได้ครูและคนแบบไหนในสังคม? บันทึกการสอนจิตศึกษาของครูจีรญาดา แซ่ลิ้ม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอดีตครูโรงเรียนเอกชน และการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก หลังใช้จิตศึกษาในห้องเรียน

Read More

ผู้ (เอื้อ) อำนวยการเรียนรู้และความร่วมมือ: บทเรียนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก จากโรงเรียนบ้านหนองบัวคู

“รัฐต้องให้โอกาสชุมชนเลือกรูปแบบการพัฒนาการศึกษาโดยชุมชนเอง"

Read More

โรงเรียนขนาดเล็กที่เอาชนะการยุบควบรวม บอกอะไรเราเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

จากโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าข่ายถูกยุบ-ควบรวม โรงเรียนบ้านฮากฮานสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อฟันฝ่านโยบายนี้ได้อย่างไร

Read More

ในนามของพี่เลี้ยงครู: กชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ จ.กาฬสินธุ์

ในช่วงเวลาที่คนกำลังหมดหวังต่อราชการไทย เธอคนนี้กำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงความหวังใหม่ และส่งต่อไฟให้ครูอีกหลายคนเพื่อสิทธิในการศึกษาที่มีคุณภาพ

Read More

“อย่างน้อยมีคนมองเห็นว่ามีเราอยู่”: รัชนี แป๊ะเซ็ง ชุมชนสระต้นโพธิ์ จ.ภูเก็ต

ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนจากโครงการอียูรับมือโควิดมีผลต่อชาวชุมชนสระต้นโพธิ์อย่างไร

Read More

ชุมชน มั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความยืดหยุ่นในยุคโควิด

ชุมชนมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความยืดหยุ่นในยุคโควิด

ความมั่นคงทางอาหารคือหนึ่งทักษะสำคัญที่ช่วยสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตในวันหน้า

Read More

การศึกษาบนฐานชุมชน ของโรงเรียนบ้านฮ่องทราย จ.ร้อยเอ็ด

การศึกษาบนฐานชุมชน ของโรงเรียนบ้านฮ่องทราย จ.ร้อยเอ็ด

จากโรงเรียนเล็กที่ผู้ปกครองย้ายบุตรหลานออกไปเรียนที่อื่นจนเหลือนักเรียนไม่กี่สิบคน อะไรทำให้โรงเรียนแห่งนี้สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนได้อีกครั้ง?

Read More

เพราะโรงเรียนเป็นของ ชุมชน : สมัย มะหา ครูอาสาแห่งบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง มหาสารคาม

เพราะโรงเรียนเป็นของชุมชน: สมัย มะหา ครูอาสาแห่งบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง มหาสารคาม

จากหญิงชาวนา สู่ครูอาสา ผู้ร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้บนฐานของชุมชน

Read More

ขวัญใจ เงินทาบ: หญิงผู้สู้ผลกระทบ โควิด ผันตัวเองเป็นอาสาสมัครเพื่อเพื่อนร่วมชะตา

ขวัญใจ เงินทาบ: หญิงผู้สู้ผลกระทบโควิด ผันตัวเองเป็นอาสาสมัครเพื่อเพื่อนร่วมชะตา

เมื่อเพื่อนประสบพิษโควิด-19 จนมองไม่เห็นวันข้างหน้า ขวัญใจจึงรู้ว่าต้องเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่าง

Read More

สอนคิด คำนึงถึงความแตกต่าง: คุยกับครูบัว–บุณฑริก ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านฮากฮาน จ.น่าน โรงเรียนสอนคิด เครื่องมือสอนคิด

สอนคิด คำนึงถึงความแตกต่าง: โรงเรียนเล็กของครูบัว–บุณฑริก ซื่อสัตย์

“มันคงไร้ประโยชน์ ถ้าผู้เป็นครูให้เด็กท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทอง แต่ยังไม่สามารถช่วยให้เด็กคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้”

Read More

โรงเรียนขนาดเล็ก “ขอให้ทุกโรงเรียนไม่ถูกปิด”: พี่ทรอส นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดโคกทอง

“ขอให้ทุกโรงเรียนไม่ถูกปิด”: พี่ทรอส นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดโคกทอง

เสียงของผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุด จากนโยบายยุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

Read More

เพชรในตม: ความฝันของอุ้มและมะเฟือง

เนื่องในวันเด็กผู้หญิงสากลนี้ อ่านเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของน้องอุ้มและมะเฟือง สองนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จ.น่าน ผู้กล้าคิด กล้าทำตามความฝัน

Read More

ทำไมโรงเรียนในชนบทแห่งนี้ถึงสอนให้เด็กเรียนรู้จากปัญหา

ทำความรู้จักการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กให้มากขึ้น ผ่านมุมมองของเมริดิธ สเลเตอร์ ผู้อำนวยการงานพัฒนา แอ็คชั่นเอด สหรัฐอเมริกา

Read More

“หนูชอบที่ตัวเองมีความคิด”: เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของน้องเตย เด็กหญิงชั้น ป.4 จากกาฬสินธุ์

ตั้งแต่ ป.2-ป.4 เธอก็เคยเรียนไม่เก่งมาก่อน และไม่ใช่แค่เรื่องเรียนไม่เก่งอย่างเดียว จนกระทั่งจิตศึกษาพาเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคน

Read More