จดหมายข่าว 1/2563 (มกราคม 2563)

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 1/2563 (มกราคม 2563)

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

อ่านเรื่องเด่นจากโครงการของมูลนิธิฯ ในช่วงสิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา พร้อมฟังเสียงสะท้อนจากนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก หลังได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม และฟังคำขอที่มีถึงผู้ใหญ่ ท่ามกลางความเสี่ยงที่โรงเรียนของพวกเขาจะถูกยุบ-ควบรวม

นอกจากนี้ ชมภาพบรรยากาศและประเด็นที่น่าสนใจจากกิจกรรมครั้งใหญ่ของโครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ในช่วงเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 1/2563


จดหมายข่าว 4/2562

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 4/2562 (ตุลาคม 2562)

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

พบกับการกลับมาของงานวิ่ง ActionAid Action Run ในรูปแบบการวิ่งเก็บระยะ Virtual Run และเรื่องเด่นจากโครงการของมูลนิธิฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562 อาทิ การรวมตัวกันขององค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการศึกษา ภายใต้ชื่อ Equal Stand เพื่อเปลี่ยนการศึกษาไทยเท่าเทียม มีคุณภาพ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือโครงการ “First Pin ปักหมุดจุดเผือก” ที่เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมค้นหาเส้นทางเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะ และแจ้งจุดเสี่ยงผ่านแชทบอทในแอพพลิเคชั่น 

นอกจากนี้ชมภาพบรรยากาศและประเด็นที่น่าสนใจจากกิจกรรมภาคประชาชน ในสัปดาห์การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Asia-Pacific Climate Week 2019 ขององค์การสหประชาชาติ และการเดินขบวนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ Global Climate Strike ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมกันเมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 4/2562


ActionAid Thailand Newsletter Issue 3/2019 (July 2019) จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 3/2562 (กรกฎาคม 2562)

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 3/2562 (กรกฎาคม 2562)

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

พบกับเรื่องเด่นจากโครงการ และงานรณรงค์เพื่อสังคมที่น่าสนใจในช่วงกลางปี 2562 ที่ผ่านมา อาทิ การเสริมสร้างพลังของครูโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการ "ปักหมุดจุดเผือก" ที่เชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ ความเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนเพื่อสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 3/2562


จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 2/2562 (เมษายน 2562) ActionAid Thailand Newsletter Issue 2/2019 (April 2019)

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 2/2562 (เมษายน 2562)

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

พบกับเรื่องเด่นจากโครงการ และงานรณรงค์เพื่อสังคมที่น่าสนใจในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา อาทิ งานเปิดบ้านการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการนำร่องหลักสูตรที่มุ่งปลูกฝังความเท่าเทียมให้แก่วัยเรียน และกิจกรรมดีๆ จากเยาวชน Activista ที่จะกำจัดปัญหาภัยคุกคามทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัยให้หมดไป

นอกจากนี้ เตรียมพบความประทับใจครั้งใหม่ กับการลงพื้นที่เยี่ยมงานพัฒนาการศึกษาของผู้บริจาค และทำความรู้จัก ครูโหน่ง–กฤษพล วัฒนปาน ศิลปินเจ้าของภาพวาดลายเส้นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ปรากฏบนของขวัญการกุศลของเรา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 2/2562