โครงการ Access School จัดอบรม Active Learning แก่ครูรุ่นใหม่เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

โครงการ Access School จัดอบรม Active Learning แก่ครูรุ่นใหม่เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

แนะแนวทางการเตรียมตัวก่อนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

Read More

1 สัปดาห์ในชีวิตของครูโรงเรียนขนาดเล็ก (ยุคโควิด) เป็นอย่างไร?

ในขณะที่หลายคนกำลังเวิร์คฟรอมโฮมช่วงโควิด คุณครูคนนี้เวิร์คฟรอม "โฮงเฮียน"

Read More

โครงการอียูรับมือโควิด สสส. และภาคประชาสังคม ชวนใส่ใจปากท้องคนกรุงฯ เสนอ 10 ข้อ ร่วมออกแบบอนาคตเมืองต่อแคนดิเดตผู้ว่า กทม.

หวังยกคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงอาหารที่ดี ปลอดภัย โภชนาการครบถ้วน

Read More

สหภาพยุโรปจับมือแอ็คชั่นเอด จัดตั้งโครงการความมั่นคงทางอาหารโดยมีโรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน สู้ภัยโควิด

สหภาพยุโรปจับมือแอ็คชั่นเอด จัดตั้งโครงการความมั่นคงทางอาหารโดยมีโรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน สู้ภัยโควิด

สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กและชุมชน 30 แห่ง ใน 3 ภูมิภาคสามารถผลิตอาหารที่เพียงพอและปลอดภัย

Read More

วันสตรีสากล 2022/2565

แอ็คชั่นเอด-เวสเทิร์น ดิจิตอล ฉลองวันสตรีสากลในกิจกรรม Women’s Rights and the Future of Working Women

กิจกรรมเฉลิมฉลองบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมการบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ ซินดี้ สิรินยา บิชอพ

Read More

โครงการอียูรับมือโควิดหารือข้อเสนอเชิงนโยบายฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

ครอบคลุมด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ ความมั่นคงทางอาหาร และการเข้าถึงการรักษาเยียวยาและสิทธิต่าง ๆ

Read More

โรงเรียนขนาดเล็กที่เอาชนะการยุบควบรวม บอกอะไรเราเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

จากโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าข่ายถูกยุบ-ควบรวม โรงเรียนบ้านฮากฮานสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อฟันฝ่านโยบายนี้ได้อย่างไร

Read More

จดหมายข่าวโครงการอียูรับมือ โควิด ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564

จดหมายข่าวโครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 2

บทสรุปความก้าวหน้าของโครงการอียูรับมือโควิดในปี 2564

Read More

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการนักศึกษาฝึกสอนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

โครงการนักศึกษาฝึกสอนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข คือความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และโครงการ Access School

Read More

เครือข่ายชาติพันธุ์พบประธานรัฐสภา แจงสาระสำคัญร่างกม.คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อม 16,599 รายชื่อสนับสนุน

"คุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมศักยภาพ สร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม"

Read More