“สิ่งที่สำคัญคือเรามีความสุข”: พี่ ป.6 ย้อนมองประสบการณ์ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้นวัตกรรม

ฟังติ๊กและหวาน สองพี่ใหญ่โรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี บอกเล่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเรียนผ่านนวัตกรรมจิตศึกษาและ PBL

Read More

สุภัทรา สุทธิ: จากครูแกนนำสู่ผู้นำสถานศึกษา ที่สร้างพลังร่วมและเพาะเมล็ดแห่งความเท่าเทียม

ครูแวว–สุภัทรา สุทธิ แห่งโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จ.น่าน ถอดประสบการณ์การเป็นครูแกนนำโครงการ Access School บทบาทผู้นำผู้หญิง และการปรับใช้สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการฯ ในสนามของการทำงานจริง

Read More

ภาคประชาสังคมยื่นข้อเสนอ “1 โรงเรียนขนาดเล็ก 1 นวัตกรรม” แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

สร้างทางเลือกใหม่ให้โอกาสโรงเรียนขนาดเล็กอยู่กับเด็กและชุมชน

Read More

ครูนวัตกรรุ่นใหม่: ACCESS School แสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน Active Learning ในโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอแสดงความยินดีกับครูนวัตกรเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Read More

ครูแกนนำ ACCESS School อบรมเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ เพื่อโรงเรียนและชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

กิจกรรมตลอด 3 วันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ ๆ และการสร้างเสริมพลังสำหรับตัวคุณครู ซึ่งจะส่งต่อไปถึงเด็ก โรงเรียน และชุมชนเจ้าของโรงเรียน

Read More

Full Access: จดหมายข่าวโครงการ ACCESS School ฉบับที่ 2

ติดตามความก้าวหน้า เรื่องราวการเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จของโครงการ ACCESS School ในปี 2 ได้ในจดหมายข่าว Full Access

Read More

ACCESS School หนุนเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อน SDG 4 ผ่านเวทีสร้างการมีส่วนร่วมและรายงาน VNR

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งใน 17 ข้อที่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาได้ให้ความสำคัญเพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Read More

โรงเรียนขนาดเล็ก: ปัญหาที่ไม่เคยหายไป หรือโอกาสใหม่ในการจัดการศึกษา?

โรงเรียนขนาดเล็ก: ปัญหาที่ไม่เคยหายไป หรือโอกาสใหม่ในการจัดการศึกษา?

ในปี 2563 ไทยมีโรงเรียนขนาดเล็ก 14,976 โรง โรงเรียนที่เข้าเกณฑ์พิจารณาดำเนินการยุบ-ควบรวม 3,162 โรง โดยนักเรียน 75,447 คน จะได้รับผลกระทบโดยตรง ยังไม่รวมถึงผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชนของพวกเขา

Read More

“จงทำตัวเป็นนักเรียน ตราบใดที่ยังมีสิ่งให้เรียนรู้”: เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของครูณัฐวดี ทองขาว

“จงทำตัวเป็นนักเรียน ตราบใดที่ยังมีสิ่งให้เรียนรู้”: เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของครูณัฐวดี ทองขาว

เมื่อบรรจุครูใหม่ ๆ ภาพความจริงในระบบการศึกษาไทยไม่เป็นอย่างที่ครูคืนนี้ถิ่นคนนี้คิดไว้ เธอข้ามผ่านจุดนั้นและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

Read More

ACCESS School ถอดบทเรียนประสบการณ์การสอนกับครูนวัตกรรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ACCESS School ถอดบทเรียนประสบการณ์การสอนกับครูนวัตกรรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ครูรุ่นใหม่คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการฝึกสอน ความท้าทาย และบทเรียนสำหรับอนาคต

Read More