Walk for Survival ทำให้ #ทุกย่างก้าวมีความหมาย ในโลกยุคโควิด-19

Walk for Survival ทำให้ “ทุกย่างก้าวมีความหมาย” ในโลกยุคโควิด-19

หลังช่วงวิกฤติโควิด-19 โลกที่ "ดีกว่าเดิม" นั้นควรเป็นอย่างไร? ส่งเสียงให้ผู้มีอำนาจได้ยินแล้วก้าวไปกับเรา วันนี้ - 15 ธันวาคม 2563

Read More

จดหมายข่าว Newsletter 4/2020

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 4/2563 (ตุลาคม 2563)

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับตุลาคม 2563

Read More

งานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (แอคเซส สคูล)

เชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ACCESS School)

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ถนนวิทยุ

Read More

EU สหภาพยุโรป สนับสนุนแอ็คชั่นเอดและภาคประชาสังคม เปิดตัวโครงการรับมือ-ฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 / European Union

สหภาพยุโรป สนับสนุนแอ็คชั่นเอดและภาคประชาสังคม เปิดตัวโครงการรับมือ-ฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 

โครงการระยะเวลา 2 ปี จะสร้างความเข้มแข็งในการทำงานกับกลุ่มคนเปราะบาง เพื่อรับมือผลกระทบโรคระบาด ฟื้นฟู และสร้างความยืดหยุ่นให้กับชุมชน

Read More

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย (กรกฎาคม 2563) / ActionAid Thailand Newsletter (July 2020)

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 3/2563 (กรกฎาคม 2563)

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับกรกฎาคม 2563

Read More

คุยกับ ผอ. ปรียานุช วงษ์แก้ว ผู้นำภารกิจส่งต่อน้ำใจถึงเด็กกลุ่มเปราะบางช่วง โควิด

คุยกับ ผอ. ปรียานุช วงษ์แก้ว ผู้นำภารกิจส่งต่อน้ำใจถึงเด็กกลุ่มเปราะบางช่วงโควิด-19

"เราอยากให้เด็ก ๆ ได้รับการช่วยเหลือครบทั้งหมดทุกคน เราไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

Read More

รายงานประจำปี 2019 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

รายงานประจำปี 2019 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

รายงานเล่มนี้คือเรื่องราวของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยในปี 2562 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสามโครงการหลัก ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ฯลฯ ได้ที่นี่

Read More

แอ็คชั่นเอดเตือน อย่าละเลยที่พึ่งของผู้หญิง หลัง ความรุนแรง ทางเพศ พุ่งช่วงโควิด-19

แอ็คชั่นเอดเตือน อย่าละเลยที่พึ่งของผู้หญิง หลังความรุนแรงทางเพศพุ่งสูงช่วงโควิด-19

รายงานใหม่ของแอ็คชั่นเอดชี้ การฆาตกรรมผู้หญิงและความรุนแรงในครอบครัวพุ่งสูงหลายเท่าตัวช่วงวิกฤติโควิด-19

Read More

ผู้บริจาคแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ส่งน้ำใจให้เด็กโรงเรียนเล็ก บรรเทาผลกระทบ โควิด -19

ผู้บริจาคแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ส่งน้ำใจให้เด็กโรงเรียนเล็ก บรรเทาผลกระทบโควิด-19

ด้วยการสนับสนุนของผู้บริจาคและเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เราได้ส่งชุดความช่วยเหลือไปถึงเด็ก ๆ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และน่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Read More

School Champion แอ็คชั่นเอด ตามหาครูแกนนำร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบท

แอ็คชั่นเอด ตามหาครูแกนนำ “School Champion” ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบท

เรากำลังรับสมัครครูแกนนำจำนวน 20 ท่าน จาก 8 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม น่าน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

Read More