จดหมายข่าว โครงการ Access School ฉบับที่ 1

Full Access: จดหมายข่าว โครงการ Access School ฉบับที่ 1

จดหมายข่าว Full Access ฉบับปฐมฤกษ์ รวบรวมข่าวสารและไฮไลท์สำคัญของโครงการ Access School ในปี 2563 ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

Read More

การศึกษาบนฐานชุมชน ของโรงเรียนบ้านฮ่องทราย จ.ร้อยเอ็ด

การศึกษาบนฐานชุมชน ของโรงเรียนบ้านฮ่องทราย จ.ร้อยเอ็ด

จากโรงเรียนเล็กที่ผู้ปกครองย้ายบุตรหลานออกไปเรียนที่อื่นจนเหลือนักเรียนไม่กี่สิบคน อะไรทำให้โรงเรียนแห่งนี้สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนได้อีกครั้ง?

Read More

จดหมายข่าว โครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 1

จดหมายข่าวโครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 1

บทสรุปความก้าวหน้าของโครงการอียูรับมือโควิดในปีที่ 1

Read More

ก่อนเปิดเทอมใหม่ ภาคประชาสังคมคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ตรีนุช เทียนทอง

นโยบายตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกหรือไม่? ทำอย่างไรจึงจะเอื้อให้โรงเรียนสามารถบริหารการศึกษาได้อย่างคล่องตัว?

Read More

เพราะโรงเรียนเป็นของ ชุมชน : สมัย มะหา ครูอาสาแห่งบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง มหาสารคาม

เพราะโรงเรียนเป็นของชุมชน: สมัย มะหา ครูอาสาแห่งบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง มหาสารคาม

จากหญิงชาวนา สู่ครูอาสา ผู้ร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้บนฐานของชุมชน

Read More

การตลาดออนไลน์สำคัญกับ ชาวเล อย่างไรในยุคโควิด?

การตลาดออนไลน์สำคัญกับชาวเลอย่างไรในยุคโควิด?

และจะช่วยชาวบ้านตามเกาะต่าง ๆ ทั้งในสายอาชีพประมง ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ให้รับมือกับผลกระทบของโควิด-19 ในระยะยาวอย่างไร?

Read More

โครงการอียูรับมือ โควิด เสริมทักษะชาวเลด้านการตลาดออนไลน์ สร้างรายได้สู้พิษโรคระบาด

โครงการอียูรับมือโควิด เสริมทักษะชาวเลด้านการตลาดออนไลน์ สร้างรายได้สู้พิษโรคระบาด

สร้างความสามารถในการเข้าถึงตลาด โอกาสในการสร้างรายได้ และความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤติในปัจจุบันและอนาคต

Read More

Access School เสริมศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ในการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายประชาสังคมก้าวไกล เข้าใจบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” มีขึ้นในวันที่ 2-4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

Read More

สหภาพยุโรป ทุ่ม 1.5 ล้านบาท จัดส่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสุขอนามัย เพื่อสู้ โควิด ให้ 120 โรงเรียนเล็ก

สหภาพยุโรป ทุ่ม 1.5 ล้านบาท จัดส่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสุขอนามัย เพื่อสู้โควิด ให้ 120 โรงเรียนเล็ก

เข้าถึงนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กกว่าหนึ่งหมื่นคน ใน 3 ภูมิภาค

Read More

อียูรับมือ โควิด เตรียมทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้หญิง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อียูรับมือโควิด เตรียมทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้หญิง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เวิร์คช็อปทำฐานข้อมูลช่วยให้แกนนำหญิงวางแผนพัฒนาในพื้นที่ของตนและชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถหาวิธีในการรับมือกับโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน

Read More