ในนามของพี่เลี้ยงครู: กชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ จ.กาฬสินธุ์

ในช่วงเวลาที่คนกำลังหมดหวังต่อราชการไทย เธอคนนี้กำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงความหวังใหม่ และส่งต่อไฟให้ครูอีกหลายคนเพื่อสิทธิในการศึกษาที่มีคุณภาพ

Read More

โครงการที่ดินคือชีวิต เชิญชวนประชาชนลงชื่อเสนอกฎหมายคุ้มครองสิทธิชาว ชาติพันธุ์

โครงการที่ดินคือชีวิต เชิญชวนประชาชนลงชื่อเสนอกฎหมายคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์

10,000 รายชื่อ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

Read More

ActionAid Thailand 2020 Annual Report

รายงานประจำปี 2020 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ด้านการศึกษา การรับมือผลกระทบโควิด-19 สิทธิสตรี สิทธิของชุมชนในที่ดิน ข้อมูลสำคัญทางการเงิน และอื่น ๆ ที่นี่

Read More

“อย่างน้อยมีคนมองเห็นว่ามีเราอยู่”: รัชนี แป๊ะเซ็ง ชุมชนสระต้นโพธิ์ จ.ภูเก็ต

ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนจากโครงการอียูรับมือโควิดมีผลต่อชาวชุมชนสระต้นโพธิ์อย่างไร

Read More

ชุมชน มั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความยืดหยุ่นในยุคโควิด

ชุมชนมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความยืดหยุ่นในยุคโควิด

ความมั่นคงทางอาหารคือหนึ่งทักษะสำคัญที่ช่วยสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตในวันหน้า

Read More

จดหมายข่าว โครงการ Access School ฉบับที่ 1

Full Access: จดหมายข่าว โครงการ Access School ฉบับที่ 1

จดหมายข่าว Full Access ฉบับปฐมฤกษ์ รวบรวมข่าวสารและไฮไลท์สำคัญของโครงการ Access School ในปี 2563 ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

Read More

การศึกษาบนฐานชุมชน ของโรงเรียนบ้านฮ่องทราย จ.ร้อยเอ็ด

การศึกษาบนฐานชุมชน ของโรงเรียนบ้านฮ่องทราย จ.ร้อยเอ็ด

จากโรงเรียนเล็กที่ผู้ปกครองย้ายบุตรหลานออกไปเรียนที่อื่นจนเหลือนักเรียนไม่กี่สิบคน อะไรทำให้โรงเรียนแห่งนี้สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนได้อีกครั้ง?

Read More

จดหมายข่าว โครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 1

จดหมายข่าวโครงการอียูรับมือโควิด ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564

บทสรุปความก้าวหน้าของโครงการอียูรับมือโควิดในปีที่ 1

Read More

ก่อนเปิดเทอมใหม่ ภาคประชาสังคมคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ตรีนุช เทียนทอง

นโยบายตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกหรือไม่? ทำอย่างไรจึงจะเอื้อให้โรงเรียนสามารถบริหารการศึกษาได้อย่างคล่องตัว?

Read More

เพราะโรงเรียนเป็นของ ชุมชน : สมัย มะหา ครูอาสาแห่งบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง มหาสารคาม

เพราะโรงเรียนเป็นของชุมชน: สมัย มะหา ครูอาสาแห่งบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง มหาสารคาม

จากหญิงชาวนา สู่ครูอาสา ผู้ร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้บนฐานของชุมชน

Read More

บทความยอดนิยม

Nothing found.