มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทำงานด้านการศึกษา สิทธิสตรี และสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย เราสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ใช้โอกาสในการเป็นอาสาสมัครกับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นครูอาสาสมัคร รณรงค์ ระดมทุน หรือช่วยด้านการสื่อสาร


ยังไม่มีประกาศรับอาสาสมัครในตอนนี้ ติดตามเราทาง Facebook และ Twitter เพื่อทราบข่าวการเปิดรับสมัครล่าสุด