มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ดำเนินงานในเมืองและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย