69% ของรายได้ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ในปี 2561 มาจากความอนุเคราะห์ของผู้สนับสนุนทุกท่าน พวกเขาทำให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและกลางในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

รายได้ปี 2561

เรานำเงินบริจาคมาดำเนินงานโครงการการศึกษาและเยาวชน ในปี 2561 อย่างไร

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ปฏิบัติงานตามทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง สำหรับโครงการการศึกษาและเยาวชนในปีที่ผ่านมา เราบริหารจัดการเงินบริจาคสำหรับด้านต่างๆ ดังนี้

เรามุ่งมั่นที่จำทำให้ทุกการสนับสนุนของท่านส่งผลอย่างคุ้มค่าที่สุด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และการรับรองสิทธิในการศึกษาที่เท่าเทียมสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านสิทธิในการศึกษา >